Loonbedrijf Van der Maas zaait bij Zierikzee een perceel Galgary-wintertarwe voor Maatschap Klompe/Van der Linde uit Dreischor. De maatschap is voorstander van een zo gering mogelijke grondbewerking, de ploeg is al tijden niet gebruikt. Dit perceel wordt in één werkgang gespit en gezaaid. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Foto’s | Najaarswerk in Zeeland komt weer op gang

Na een natte periode komt het najaarswerk in Zeeland weer op gang. Het wordt steeds drukker op het land met oogsten, ploegen en zaaien. Bekijk de fotoreportage.

Bekijk meer fotoreportages

Na de oogst van snijmais stond er veel water op het land. Dat is met een sleuvenfrees afgelaten. Met deze bewerking wordt het perceel weer vlak gemaakt waarbij de maisstoppel tegelijkertijd onder wordt gewerkt.

Chauffeur Harry Boone controleert tussendoor of het in de zaadbak allemaal in orde is.

Op een naastliggend perceel rooit akkerbouwcombinatie DKV de laatste suikerbieten van dit perceel.

Ondanks de toch nog natte bodem sporen de rooier en kippers nauwelijks in en blijft het perceel mooi vlak achter.

Terwijl de laatste bieten van het land gaan wordt aan de andere kant van het perceel een begin gemaakt met het ploegen. Na enkele omgangen om de nieuwe 6-scharige Pöttinger-ploeg in te stellen worden nu de ondergronders gemonteerd.

Het ploegen gaat prima, ondanks dat de ondergronders duidelijk extra weerstand opleveren.

Chauffeur Peter Vijverberg controleert nog even de ploegdiepte. Het mag van hem nog wel wat minder diep.

Loon-en akkerbouwbedrijf Jobse uit Vrouwenpolder zaait een eigen perceel in met Talent-wintertarwe. Jobse maakt, als de omstandigheden dat toelaten, gebruik van de astronomische zaaikalender van Maria Thun. Baat het niet dan schaadt het ook niet.

Jobse past voor zijn eigen teelt niet-kerende grondbewerking (NKG) toe. Hier is te zien dat de grond voor de woelers scheurt maar voor het overige onberoerd blijft.

Beheer
WP Admin