Foto: Ronald Hissink RundveeFoto

Foto‘s: Karakter Blonde d’Aquitaine prioriteit voor fokkers

De nieuwe Blonde d’Aquitaine-stamboekstier Mozart loopt sinds november op het bedrijf van familie Keijzer. De verwachtingen zijn hoog.

Als één dier in het land achter Keijzer aankomt, gaat die direct weg. Al is het nog zo goed. Een moeilijk karakter heeft invloed op de rest van het koppel en op de nakomelingen. Andere fokdoelen zijn luxe dieren moeten niet te smalletjes zijn en lengte. Al is er een grens. Keijzers Blondes worden groter en breder, maar hij moet wel oppassen dat hij niet in de knel komt qua huisvesting.

Keijzer stelt dat een zuivere Blonde-koe eigenlijk zonder keizersnede moet kunnen kalveren. Op een enkele uitzondering na. Hij hoeft geen enorme, lompe kalveren en ziet liever vlotte geboortes. Voor de fokker is het ook standaard dat hij altijd bij een afkalving probeert te zijn; andere dingen zijn dan bijzaak.

In de strohokken zijn 6 stieren gehuisvest. Met op de voorgrond Junno.

De Blondes krijgen kuilgras en mais - grotendeels van eigen land - en krachtvoer. Gemiddeld worden koeien na 8 jaar (500 kilo) en stieren na 2 jaar (meer dan 600 kilo) afgemest. Jaarlijks gaat het om 20 koeien en 8 stieren die naar de vaste afnemer Hoff in Hardenberg gaan. Het vlees wordt in de regio verkocht.

Van de laatste 48 afkalvingen miste Keijzer er pas 2. Hij blijft er voor wakker of gaat er voor uit. Voor gezonde kalveren moet dat ook, vindt hij. Als een koe begint te kalveren, voelt Keijzer altijd op. Als het kalf mooi voorwaarts ligt, laat hij de koe eerst gaan en helpt hij daarna pas. Als dat niet zo is, schakelt Keijzer de dierenarts in. Dat gebeurt echter weinig.

In het land zijn verschillende plekken met liksteen en er zijn ook emmers met mineralen. Daarnaast voegt Keijzer onder meer selenium aan kunstmest toe. Op deze manier probeert de fokker de vruchtbaarheid te verbeteren.

Als Keijzer tussen de Blondes loopt, valt de rust onder de dieren op. De fokker selecteert als eerste op karakter. Mak vee is essentieel. De grupstal op de tweede locatie is in dat kader geen verkeerde plek. De koeien kennen het touw, de situatie en de mensen die er lopen en het resulteert in dieren met een rustig karakter. Precies wat Keijzer zoekt.

Het waarom is hier te zien. De bedrijfsgebouwen zijn functioneel, maar verouderd. De dieren zijn verschillend gehuisvest; grup, ligboxen, roosters met rubber, strohokken. Geen moderne stallen met brede lichtstraten die de vruchtbaarheid verbeteren. Huisvesting is een aandachtspunt, maar geen prioriteit, zegt Keijzer.

De vorige stier Junno staat nog op stal. Deze stier heeft in 3 jaar tijd 150 koeien gedekt. Qua drachtigheid moet Mozart Junno nog maar zien te overtreffen. Met Junno was er in 2017 en 2018 telkens maar 1 guste koe. In 2019 was er zelfs geen. Daarnaast heeft Junno een goed karakter en is het een luxe stier met lengte.

Gemiddeld zijn er 45 tot 50 afkalvingen per jaar. Van de pakweg 25 vaarskalveren selecteert Keijzer vooral op beenwerk en luxe. 15 dieren zijn voor de aanwas en gaan het land in, de andere 10 zijn voor de mesterij of mest de fokker zelf af. De stiertjes gaan in februari/maart voor de mesterij weg.

Sinds november is er een nieuwe stamboekstier op het bedrijf: Mozart. Volgens Keijzer een stier met een superkarakter die niet op mensen reageert en ook een heel mooi dier dat van voren iets luxer is. Inmiddels zijn 35 koeien gedekt (per 9 juli), maar Keijzer denkt op 55 à 60 dieren per jaar uit te komen. Alle bevruchte koeien zijn in ieder geval dragend. Al kan de fokker dat nog niet helemaal bevestigen.

Johannes Keijzer ging vroeger al naar de veemarkt in Zwolle en zocht dan mooi vleesvee voor zijn keurslager. Keijzer was naast Blondes ook liefhebber van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont. In 2011 viel de keuze niettemin op Blonde d Aquitaine. Keizersnedes waren hierin bepalend.

De Blondes d Aquitaine lopen van april tot begin december in het land. De koeien blijven gemiddeld lang op het bedrijf. De oudste dieren hebben al 8 keer gekalfd. Alle dieren zijn overigens onthoornd.

Familie Keijzer had eerst een melkveebedrijf in het dorp Vriezenveen, maar moest wijken voor industrie. Op dat moment stapte de familie ook over van melkvee op vleesvee dat al langer een hobby van Johannes Keijzer was. Op de locatie in het dorp nu tweede locatie staat nog een grupstal uit de jaren 50 waar de Blondes-koeien in de winter 4 maanden op stal staan. Het bedrijf op de foto is sinds 2011 de hoofdlocatie waar Keijzer meer ruimte en grond heeft.

Leon (37), Gretha (64) en Johannes (70) Keijzer hebben in Vriezenveen (Ov.) in maatschap een vleesveebedrijf met 160 Blondes d Aquitaine. Er zijn 2 bedrijfslocaties en de maatschap heeft 40 hectare land in gebruik. - Foto's: Ronald Hissink

Keijzer haalt driekwart van zijn inkomen uit vleesvee. De rest komt uit neventakken zoals recreatie. Een oude stal is hiervoor omgebouwd tot kinderspeelhal.

De strozolder bevindt zich pal voor de stierenhokken. Keijzer haalt stro altijd uit Duitsland.

Het rantsoen van de Blondes wordt aangevuld met aardappelen.