AkkerbouwNieuws

Fors minder aardappelen in Vlaanderen

Brussel – Het areaal uitgeplante consumptieaardappelen in Vlaanderen ligt dit jaar maar liefst 8,3 procent lager dan in 2011. Dit blijkt uit verzamelaanvragen die zijn ingediend bij het Vlaamse Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Het areaal consumptieaardappelen is dus fors gedaald en komt uit 37.922 hectare. Ter vergelijking: in 2011 was dit nog 42.078 hectare en in 2010 43.355 hectare. Het agentschap wijt die hectaredaling aan ‘uitzonderlijk lage aardappelprijzen’. Het areaal pootgoedaardappelen blijft nagenoeg stabiel: 1.342 hectare.

Wat verder opvalt, is dat het areaal graangewassen in 2012 fors toeneemt. Telers zaaiden bijna een kwart meer tarwe, gerst en triticale uit.

De oorzaak ligt in het slechte weer tijdens de herfst van 2010. Het was toen nagenoeg onmogelijk om wintergranen te zaaien. Daardoor was het graanareaal in 2011 niet al te groot. Nu is de situatie anders. Dit jaar stijgt het areaal wintertarwe met bijna 40 procent en het areaal wintergerst met 17,4 procent. Ook triticale nam een vlucht: plus 28,5 procent. De arealen zomertarwe (min 88,8 procent) en zomergerst (-71,6 procent) werden in 2012 wel fors kleiner.

In totaal zijn bijna 33.000 verzamelaanvragen ingediend. Die zijn bijna allemaal geregistreerd.