ForFarmers heeft sterk kwartaal achter de rug AlgemeenNieuws

ForFarmers heeft sterk kwartaal achter de rug

ForFarmers zegt terug te blikken op een sterk derde kwartaal. De winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (Ebitda) ligt volgens de voeronderneming in lijn met het eerste halfjaar.

De Ebitda nam in het eerste halfjaar toe met ruim 7%. Zonder overgenomen bedrijven mee te rekenen, daalde het totale volume voer licht.

In Nederland was sprake van een stijging, en dat kwam vooral door een grotere afzet richting de rundveesector. Ook realiseerde de onderneming ‘een aanzienlijke volumestijging’ bij legpluimveehouders. Er ging dan weer minder volume naar vleeskuikenhouders, omdat hier het marktaandeel van welzijnsconcepten toeneemt.

Het bedrijf zag de omzet dalen door het gedevalueerde pond, en omdat grondstofprijzen zijn gedaald. De lagere prijzen voor producten als soja en graan worden doorberekend aan klanten.

Versterkte positie in zeugen- en biggensector

In het derde kwartaal werd de overname van Vleuten-Steijn Voeders aangekondigd, in lijn met een van de pijlers van de strategie. Begin oktober werd deze acquisitie afgerond, waardoor er vanaf het vierde kwartaal sprake is van een versterkte positie in de zeugen- en biggensector, met name bij grotere varkenshouders in Zuidoost-Nederland en Duitsland. De integratie is inmiddels gestart.