De fokwaarden van de fokstieren wordt voor een deel bepaald door de prestaties van de dochters in de stal. - Foto: Ruud Ploeg RundveeNieuws

Fokstieren Bernell, Topshot en Jacuzzi houden stand

De fokwaardeschatting van december toont dat de toppers zich op die positie zich kunnen handhaven.

Dochters uit de fokstierperiode krijgt Bernell er nog niet bij, maar zijn derdekalfs dochters uit de proefperiode zorgen ervoor dat hij koploper blijft van de NVI-rangschikking bij de zwartbonte Holsteins. De productie- en exterieurvererving van Bernell is niet extreem en heeft nauwelijks zwakke punten.

Topshot

Nummer twee op de ranglijst is Topshot. Zijn melkrijke dochters laten in de tweede lijst een stijging van gehalten zien. Mogul Reflector staat op de vierde plaats op de NVI-ranking. Deze stier houdt zich met zijn inmiddels vierdekalfsdochters prima en blijft vele jongere stieren voor. Zijn halfbroer en leeftijdsgenoot Rubicon heeft wat minder NVI-punten maar blijft aantrekkelijk vanwege de bouwkenmerken en gunstige gehalten. Delta Japan en VDR Slash hebben beide een melkvererving van +1.000 kilo. Ondanks onderlinge verschillen hebben beide een aantal sterke punten.

Delta Jacuzzi trekt de aandacht

Bij de roodbonten trekt Delta Jacuzzi alle aandacht naar zich toe. Met een mooie melkplas en prima gehalten is het voor roodbont maar ook voor zwartbont een zeer bruikbare stier. Zijn dochters lijken in de stal onopvallend hun werk te doen. De Riverboy-halfbroers Rody en Angelo laten ook een evenwichtige opbouw van productie en exterieur zien. Het nadeel van de NVI-ranking is dat het slechts een eerste indruk geeft van de kwaliteiten. Om de veestapel te verbeteren kan de NVI terzijde worden geschoven en zullen specifieke productie- en exterieurkenmerken belangrijker zijn.

Het MRIJ-ras heeft in Harm een uitstekende productievererver en zijn dochters hebben sterke uiers. De melkrijke dochters van Ron blijven lang lopen waardoor de oudgediende stier Ron, zeven jaar naar zijn eerste index, opnieuw aandacht krijgt.

Beheer
WP Admin