AlgemeenNieuws

FloraHolland: verlies dekken met liquiditeitsbijdrage

Aalsmeer – FloraHolland stelt tijdens de algemene ledenvergadering op 10 juli opnieuw voor een verlies deels te dekken door het aanwenden van de liquiditeitsbijdrage van de leden.

In het nieuwe voorstel van de bloemenveiling wordt niet 0,5 procent maar 0,25 procent van de in 2013 ingehouden liquiditeitsbijdrage aangewend. Het resterende netto verlies wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Begin juni stemde een meerderheid van de leden tegen een voorstel waarbij de liquiditeitsbijdrage wordt gebruikt om een verlies te dekken. De algemene ledenvergadering werd bijgewoond door 294 leden, wat neerkomt op 5 procent van het totaal. 60 procent van de uitgebrachte stemmen was tegen het voorstel voor het gebruiken van de liquiditeitsbijdrage gericht.

Het verlies is deels gevolg van reorganisatiekosten. In 2013 kwam de liquiditeitsbijdrage in totaal neer op €43,8 miljoen. Het geld gaat normaliter naar de ledenlening en wordt na acht jaar inclusief rente teruggestort. Voor de reorganisatie, die de werktitel Kompas heeft gekregen, is €21,9 miljoen nodig.

In regiobijeenkomsten in binnen- en buitenland gaat de directie, onder leiding van de recent aangetreden Lucas Vos, met de leden in gesprek over het nieuwe voorstel. Indien gewenst is de directie bereid ook in kleiner verband met leden te spreken. Een negatief of erg omstreden besluit op 10 juli kan belangrijke negatieve gevolgen voor de coöperatie hebben, aldus de directie in een verklaring.

Beheer
WP Admin