De hoeveelheid pesticide die binnen de EU verkocht wordt, is met 12% afgenomen in de afgelopen tien jaar. – Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Flinke daling verkoop pesticiden in EU

In tien jaar tijd is de hoeveelheid pesticide die binnen de EU verkocht wordt met 12% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek. In 2022 is 322.000 ton bestrijdingsmiddelen verkocht.

Vooral in dat jaar zelf was er een grote daling in vergelijking met het voorgaande jaar, als gevolg van de hoge prijzen die toen golden. De daling op jaarbasis was 10%.

Tekst gaat door onder grafiek

Fungiciden (schimmelbestrijders) en middelen tegen bacteriën zijn het meest verkocht (43%), gevolgd door herbiciden (onkruidbestrijders; 35%). Niet heel verrassend zijn het de grootste landbouwlanden die ook het grootste deel van de pesticidenverkoop voor hun rekening nemen. Dat zijn Frankrijk, Spanje en Duitsland en Italië. Zij zijn goed voor ongeveer de helft van het EU landbouwareaal en ruim twee derde van de gebruikte middelen.

In meeste landen nam gebruik fors af

Van 21 EU-landen is een vergelijking gemaakt tussen het gebruik in 2011 en 2022. In de meeste landen nam het gebruik fors af, het snelst in Italië en Portugal met een afname van rond 35%. In Nederland was de afname in die tien jaar rond 20%. Maar er zijn ook landen met een toename, zoals Frankrijk (meer dan 30% toename) en Oostenrijk (meer dan 75% toename). Ook over Duitsland wordt een kleine toename gemeld. De groei in Duitsland en de sterke groei in Oostenrijk worden toegeschreven aan het stijgend gebruik van inerte (niet-reactieve) gassen zoals stikstofgas, gebruikt bij opslag van agrarische producten. Dit vertekent het beeld dus wel.

Anorganische middelen

Bijna twee derde van de gebruikte fungiciden en bacteriebestrijdingsmiddelen bestaat uit anorganische middelen. Dit zijn veelal middelen op basis van koper of zwavel, waarvan een groot aantal ook is toegelaten in de biologische landbouw. De in omvang tweede groep is die van imidazolen en triazolen, goed voor 8,3% van de totale fungicideverkoop. Over deze groep van de zogeheten azolen is groeiende bezorgdheid vanwege resistentievorming die gevolgen kan hebben voor schimmelmiddelen in de humane geneeskunde.

Bij de herbiciden zijn middelen op basis van organofosforverbindingen (zoals glyfosaat) de grootste groep, goed voor bijna een derde van de verkopen aan onkruidbestrijders. Insecticiden zijn er in veel verschillende soorten, waarbij Eurostat niet één specifieke groep als meest verkocht aanduidt.

De cijfers hebben betrekking op de verkochte volumes middel, niet op de hoeveelheid toegepaste werkzame stof, merkt het statistiekbureau op. Die laatste zijn niet beschikbaar.

 

Nieuwsbrief akkerbouw

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen akkerbouw.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. Flinke daling verkoop pesticiden in EU
    In tien jaar tijd is de hoeveelheid pesticide die binnen de EU verkocht wordt met 12% afgenomen.
    Mooie kop hoor Johan Oppewal maar als ik zo naar de bijgevoegde grafiek kijk dan zie ik over een periode van tien jaar geen afname van 12%. Een simpele trendlijn laat ook maar een afname van 3% zien.

Beheer
WP Admin