Drogere, hoger geleden zandgronden kunnen wel bereden worden. Zwaardere grondsoorten nog nauwelijks. <br /><em>Foto: Michel Velderman</em> AlgemeenAchtergrond

Flink minder mest uitgereden

De mestafzet verloopt moeizaam. Veel percelen zijn nog te nat om te berijden. Naar schatting is 20% tot 30% minder mest uitgereden dan in voorgaande jaren in deze periode. De voorraad mest bij veehouders en intermediairs blijft fors en dus de prijzen hoog.

Het natte, buiige weer van de afgelopen periode belemmert de mestafzet. Het land is nat waardoor loonwerkers de mest niet kunnen uitrijden. Zij bemesten percelen regelmatig gedeeltelijk.

Uit een rondvraag langs loonwerkers en mesthandelaren blijkt dat de verschillen per regio wel groot zijn. Drogere, hoger geleden zandgronden kunnen wel bereden worden. Zwaardere grondsoorten nog nauwelijks, op uitzondering van delen van Zeeland en West-Brabant.

Akkerbouwers neigen naar kunstmest

Het uitrijseizoen startte in februari en loopt tot het groeiseizoen, doorgaans begin mei. Loonwerkers laten weten dat het uitrijden van mest op bepaalde akkerbouwpercelen deze week en volgende week nog kan plaatsvinden. De tarwe groeit al rap door vanwege de relatief hoge temperaturen. Dit belemmert de afzet van dierlijke mest op het land. Akkerbouwers zijn geneigd kunstmest te strooien in plaats van dierlijke mest. Plaatsingsruimten voor fosfaat dreigt deels te worden ingevuld met kunstmest.

Hoop op vroege tarweoogst

Het aanbod van mest is groot. Veehouders hebben veel mest in voorraad en de silo’s van de intermediairs en loonwerkers zitten ook vol. Dat betekent dat de voorraden in de voorjaarsaanwending bij lange na niet weggewerkt kunnen worden. De mest zal gedurende het jaar zijn weg moeten vinden naar het buitenland en de verwerkingsinstallaties. En hopen op een mooie zomer met een vroege tarweoogst waarna de percelen als nog bemest kan worden.

Ophaalbijdragen gemiddeld €4 hoger

De gemiddelde ophaalbijdragen voor varkensdrijfmest is €22 per kuub. Rundveedrijfmest kost tussen de  €13,5 en €19 per kuub om opgehaald te worden. Dat blijkt uit marktnotering van mestportaal.nl en uit navraag in de markt. Dat is gemiddeld €4 per kuub meer dan gemiddeld in de afgelopen 2 jaar.

Zowel rundveehouders als varkenshouders opereren behoedzaam op de mestmarkt. Dit komt door hun financiële situatie. Zij laten vaak minder mest ophalen dan eigenlijk nodig is, omdat zij niet meer kunnen betalen.

Beheer
WP Admin