Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Flink deel mais niet voor eind september rijp

Voor veehouders die hebben gekozen voor nazaai van de groenbemester is het de vraag of de snijmais op tijd rijp is. Dat stelt Agrifirm op basis van de oogstresultaten, vermeld in de maismonitor.

Het bedrijf meldt dat snijmais rond de derde week van augustus normaal ruim 31% droge stof bevat, terwijl afgelopen week het gemiddelde drogestofgehalte bleef steken op 22,8%. Dit is een toename van slechts 1% ds in een week tijd. Die week was het ook relatief koel. Vooral de restplant is nog erg vochtrijk.

Drogestofontwikkeling deze week sneller

Deze week zal de drogestofontwikkeling vrijwel zeker sneller gaan. Maar uitgaande van een gemiddelde toename van 1,5 tot 2% per week, betekent dit dat de mais nog 6 tot 8 weken nodig heeft om oogstrijp te worden. Voor veel loonwerkers wordt het een uitdaging om eind september de snijmais in korte tijd van het land te krijgen, zodat direct daarna het vanggewas kan worden gezaaid. Veehouders op zand- en lössgrond die dit voorjaar bewust kozen voor gelijkzaai of onderzaai van het vanggewas, kunnen rustig afwachten tot de snijmais voldoende rijp is.

Beheer
WP Admin