Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Flevoland is begonnen met het zaaien van peen en uien

De zaaiwerkzaamheden zijn in Flevoland begonnen. De omstandigheden zijn gunstig al houden datum en nachtvorsten veel telers tegen om te beginnen. Opvallend is dat het uienzaaien nu vooral op zwaardere grond goed gaat.

Bij Hans Rommens in Biddinghuizen (Fl.) wordt 4 hectare vroege peen van het ras Bangor gezaaid door loonbedrijf Heyboer uit Biddinghuizen. Er worden 650.000 zaden per hectare gezaaid in de ruggen op gediepploegde grond. Hier stond een groenbemester die met een niet-kerende grondbewerking ingewerkt is. - Foto's: Sytze Bakker

Chauffeur op de John Deere 6330 Premium is Kevin Boersma. Nettert de Zwaan is verantwoordelijk voor de zaaimachine.

Tegelijk met het zaaien wordt ook 25 kilo Physiostart en 10 kilo Vydate per hectare toegepast. Physiostart ligt als wit granulaat naast het groene zaad.

Loonwerkers Kevin (l) en Nettert (r) kijken samen met Mees de Lorm van Agri Link hoe het zaad in de rug ligt.

Het ras Bangor is een vroeg ras. De oogst van vroege peen start meestal in de laatste week van juli. Snelheid van oogsten hangt af van de vraag naar de verse peen. Dit perceel zou in een week weg kunnen zijn. Maatschap Rommens teelt 13 hectare vroege peen.

Gilles Wattel uit Dronten (Fl.) laat ongeveer 7,4 hectare zaaiuien zaaien door loonbedrijf Heyboer uit Biddinghuizen (Fl.). Ras: Hyfive F1 met 3,7 eenheden per hectare.

De zware grond van 35% afslibbaar laat zich dit voorjaar goed bewerken. Wattel bewerkt hier met een koppensneller, Lemken-rotorkopeg en packerrol voor het maken van een zaaibed. Volgens de planner van Heyboer is het opvallend dat de zwaardere grond dit voorjaar beter bewerkbaar is dan grond die diep geploegd is. Zou komen door vorst.

De voorste helft van deze kavel is diep geploegd maar hier op dit perceel was het niet nodig. En dit blijkt ook met het bewerken en zaaien. Wel is het op een brede strook langs de tocht een uitdaging om te kunnen zaaien. Door het aanleggen van duurzame oevers is de strook veel te los om er met de trekkers fatsoenlijk over te kunnen, laat staan goed zaaiwerk te leveren.

Niet alleen de mooie luchten geven mooie plaatjes ook het zaaiwerk is strak. Chauffeur Bert van Os zaait hier met 5 elementen op bedden van 1,5 meter.

Samen met Gilles Wattel (l) bekijkt Bert van Os hier of het uienzaad er goed in komt.

Voor de spuitsporen wordt er vanaf een scheiding of rand van het perceel 22,5 meter gezaaid. Dan 3 meter overslaan waar later 1 bed van 1,5 meter wordt gezaaid. Vervolgens 45 meter zaaien dan weer 3 meter overslaan voor het volgende spuitspoor. De spuitsporen komen zo op 48 meter en de teler kan er met brede banden door.

Beheer
WP Admin