Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Fijn stof: extra maatregelen in veehouderij bepleit

Een van de manieren om de uitstoot van fijn stof verder te beperken is door extra maatregelen te nemen in de intensieve veehouderij.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Haagse rechter die de staat opdraagt zo snel mogelijk de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden te verminderen, zegt Milieudefensie dat geen vergunningen meer zouden moeten worden afgegeven ‘aan de veehouderijen die de normen overschrijden’.

Vooral het verkeer en de wegen in de steden zorgen voor hoge belasting met fijn stof. Daarnaast is de intensieve veehouderij een bron van fijn stof. Naar aanleiding van het onderzoek naar de relatie tussen veehouderij en de gezondheid van omwonenden, zijn al plannen in de maak om de uitstoot van fijn stof uit met name pluimveebedrijven te verminderen.

Waarden boven Europese norm

Volgens een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving werden de Europese grenswaarden voor fijn stof in 2015 overschreden in gebieden met veel (bio)industrie. Met name in Zuid-Nederland werden op grond van modelberekeningen waarden vastgesteld die nog boven de Europese norm kwamen van 40 microgram per kubieke meter. De fijn stof komt vanuit buurlanden en lokale bronnen zoals industrie en veehouderij. Daarbij komt dat stikstofoxiden en ammoniak (waarvoor ook de veehouderij voor een deel verantwoordelijk is) in de lucht secundair fijn stof (ammoniumnitraat) vormen, aldus het PBL.

Beheer
WP Admin