AlgemeenNieuws

FAO zoekt geld voor Zuid-Soedan

Juba – Wereldvoedselorganisatie FAO is op zoek naar $89 miljoen (€73 miljoen) om de voedselzekerheid van 2,35 miljoen mensen in Zuid-Soedan te verbeteren.

Het land geldt als één van de allerarmsten wereldwijd. Door een slepend gewelddadig conflict zijn miljoenen landbouwhuisdieren noodgedwongen verplaatst, wat leidt tot uitbraken van ziekten en groeiende spanning tussen pastoralisten, die vaak met hun dieren rondreizen, en boeren die normaliter vanaf één plek werken. De spanning komt voort uit de beperkt beschikbare hoeveelheid graasweiden. De beesten, meestal schapen en geiten, worden vooral om de melkgift gehouden. Ze worden in de regio slechts soms bij speciale vieringen of wanneer honger dreigt, geslacht. De dieren zijn een belangrijk ruilmiddel voor graan, maar ook een statussymbool. De FAO schrijft dat stammenstrijd en het met geweld stelen van vee niet ongewoon zijn in Zuid-Soedan, maar dat de intensiteit wel enorm is toegenomen.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vind je in Boerderij Marktprijzen

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo