Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Extra zoet water beschikbaar voor Zeeuwse boeren

Waterschap Scheldestromen stelt extra zoet water beschikbaar aan boeren in Zeeland.

Er is namelijk een overschot van zoetwater in de Regerbergsche- en Eerste Bathpolder bij Riland. Dus stelt het waterschap, mede op verzoek van belangenorganisatie ZLTO, het water kosteloos beschikbaar aan boeren die aangrenzende percelen hebben buiten dat gebied. De tijdelijk maatregel geldt van 27 juli tot 15 oktober.

Agrariërs ontvangen brief

In de Reigerbergsche polder en Eerste Bathpolder wordt via het Volkerak Zoommeer zoet water ingelaten in tijden van droogte. De agrariërs die hiervoor in aanmerkingen komen, ontvangen een brief van het waterschap en hebben percelen in de polders: Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oud Mairepolder, Fredericapolder en Zimmermanpolder.

Beheer
WP Admin