Extra stimulans energiebesparing AlgemeenNieuws

Extra stimulans energiebesparing

Het aangepaste belastingplan waarover deze week een politiek compromis is gesloten, levert mogelijk ook extra voordelen op voor energiebesparende maatregelen voor boeren en tuinders.

In het pakket is een bedrag van €100 miljoen opgenomen om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Gemeentes mogen meer belasting heffen

Het is nog onduidelijk hoe de stimuleringsregeling er uit ziet. Aan de andere kant krijgen gemeentes de mogelijkheid meer eigen belastingen gaan heffen. Het is op dit moment onduidelijk hoe dat zal uitpakken voor bedrijven. Onderdelen van het compromis tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66 en CDA hebben betrekking op een verhoging van de vrijstelling op spaargeld en extra arbeidskorting.

Om het belastingplan door de Eerste Kamer te krijgen moet de staatssecretaris de aanpassing met een zogenoemde novelle regelen. Die moet eerst in de Tweede kamer worden aangenomen, voordat het in de Eerste Kamer wordt samengevoegd met het eerder al in de Tweede Kamer aangenomen belastingplan.

Eerder aangenomen belastingplan

In het al aangenomen belastingplan is al geregeld dat:

  • de inkomstenbelasting omlaag gaat, de arbeidskorting omhoog;
  • de belastingvrije voet voor de heffing op privé-vermogen gaat omhoog, maar het tarief boven €100.000 gaat wel omhoog;
  • schenkingsvrijstelling eigen woning gaat in 2017 omhoog naar €100.000;
  • de energiebelasting op gas gaat omhoog met 4,5% naar ruim 20 cent per kuub voor gasafnames van 0 tot 170.000 kuub, daarboven stijgt het tarief met 2,2%. De stijging is in procenten gelijk voor de glastuinbouw, maar daar blijven wel fors lagere tarieven gelden;
  • de energiebelasting op elektriciteit stijgt voor afnames tot 10.000 kWh heel licht naar 12,02 cent per kWh, bij afnames van meer dan 10.000 kWh stijgt het tarief met ruim 6 procent.

Belangrijke vrijstellingen die speciaal zijn gericht op de land- en tuinbouw blijven intact.

Beheer
WP Admin