Eric Wiebes - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Extra openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 wordt een extra ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) opengesteld. Dat schrijft minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

PBL constateert in de Klimaat- en Energieverkenning 2019 dat het kabinet een aantal klimaatdoelen niet gaat halen. Daarop is het kabinet met een reeks maatregelen gekomen om de doelen alsnog te realiseren, waar de extra SDE+-ronde een van is.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) tijdens een persgesprek op het Ministerie van Algemene Zaken. Wiebes reageert op de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving op het klimaatbeleid van het kabinet. - Foto: ANP

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) tijdens een persgesprek op het Ministerie van Algemene Zaken. Wiebes reageert op de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving op het klimaatbeleid van het kabinet. – Foto: ANP

Veel projecten liggen stil

Een groot aantal projecten die in principe klaar zijn voor SDE+-aanvraag kan deze najaarsronde niet voldoen aan de voorwaarden. De PAS-uitspraak en een negatieve transportindicatie van de netbeheerder gooien roet in het eten. Door de mogelijkheid tot een nieuwe aanvraag te bieden, kunnen projecten die door een negatieve transportindicatie afgekeurd zijn alsnog op een andere locatie gerealiseerd worden. Ook projecten die afgekeurd zijn als gevolg van de PAS-uitspraak kunnen mogelijk alsnog worden gerealiseerd, volgens de minister.

Onbenut budget inzetten

De extra ronde wordt gefinancierd uit het niet-benutte budget van de voor- en najaarsronde van 2019. Uit de voorjaarsronde is € 155 miljoen onbenut budget over. Hoeveel in de najaarsronde aangevraagd wordt, is nog niet bekend. Net als in de voorjaarsronde is ook voor deze ronde € 5 miljard beschikbaar gesteld.

De extra openstelling gaat niet ten koste van de SDE++-regeling in 2020. Hiervoor komen ook CO2-reducerende maatregelen in aanmerking.

Beheer
WP Admin