Foto: Frank Uijlenbroek RundveeNieuws

Exportverbod nuka’s naar bestemmingen verder dan 8 uur rijden

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) verbiedt vanaf 21 december dit jaar de export van nuchtere kalveren (nuka’s) naar bestemmingen die verder zijn dan 8 uur rijden. Er is de laatste tijd een toename geconstateerd van dit soort lange afstandstranssporten.

Bevindingen van dierenartsen uit het veld leren volgens de NVWA dat er voor deze jonge kalveren geen geschikt drinksysteem aanwezig is op de wagens. Hierdoor zou niet aan de Europese eisen van transport worden voldaan. Wat dit voor de import van kalveren uit landen verder dan 8 uur rijden betekent, is nog niet duidelijk. Wel laat een NVWA-woordvoerder weten dat het toezicht op dit soort importen wordt verscherpt. Ook zijn buitenlandse autoriteiten geïnformeerd over de Nederlandse maatregel. Zij moeten volgens de NVWA immers ook aan de Europese transporteisen voldoen.

Extra druk op de markt

Arjan van Mourik, voorzitter van de sectorcommissie Kalverhandel, betreurt het door de NVWA genomen besluit. Het nieuws verrast hem niet, gezien een recente televisie-uitzending. Wat betreft genoemde export gaat het vooral om kruislingkalveren die worden afgemest in landen als Spanje en Italië. Een verbod op deze export zal volgens Van Mourik resulteren in extra druk op de markt. Hij begrijpt het besluit niet, aangezien er volgens hem wel degelijk wagens met drinkinstallaties bestaan die aan gestelde eisen voldoen. Hij verschilt daarin duidelijk van mening met de NVWA.

NVWA: geen geschikte drinkvoorzieningen

Volgens de NVWA zijn er op dit moment geen wagens met geschikte drinkvoorzieningen voor jonge kalveren. De meeste nuka’s gaan op transport als ze tussen de 14 en 30 dagen oud zijn. Kalveren van deze leeftijd hebben een zuigreflex en de in het vervoermiddel aanwezige drinknippels zijn hiervoor niet geschikt. Speenemmers of rechtstreeks uit de emmer laten drinken is eigenlijk de enige manier waarop deze jonge kalveren gedrenkt kunnen worden.

Het is echter praktisch niet mogelijk om op deze wijze alle kalveren in een vervoermiddel te laten drinken, zo geeft de NVWA aan. Daarom worden aanvragen voor exportcertificering voor lange afstandstransporten van nuka’s voorlopig niet meer in behandeling genomen. Dit geldt voor alle kalveren tot 2 maanden oud.

Beheer
WP Admin