AlgemeenNieuws

Export landbouw naar China en India in de lift

Den Haag – De export van landbouwproducten naar China, inclusief Hongkong en India zit in de lift.

Naar China ging vooral meer vleesproducten. Hongkong nam vooral meer suiker af, terwijl India grotere hoeveelheden plantaardige oliën, groente en fruit afnam. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vlees

In de eerste twee maanden van dit jaar nam de totale export van goederen naar China af met 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De Volksrepubliek nam in deze periode wel meer vlees en vleesproducten af, namelijk plus 176 procent. Een iets bescheidener toename van de Nederlandse export naar dit land gold voor zuivelproducten en eieren. Het gaat om 48 procent.

Ook de export naar Hongkong – het CBS registreert voor deze regio binnen de republiek China aparte cijfers – steeg met 30 procent voor alle goederen. Bepaalde landbouwproducten deden het bovengemiddeld. Vooral ging er fors meer suiker naar deze regio. Het gaat om een toename van 315 procent. Ook de export van granen en graanproducten steeg, namelijk 185 procent.

Groenten en fruit

Na bestudering van de exportcijfers naar India valt de stijging op van de uitvoercijfers van groente en fruit. Begin dit jaar exporteerde Nederland 511 procent meer van dit product, vergeleken met begin vorig jaar. Bij plantaardige oliën en vetten is de toename nog groter, namelijk 2.481 procent. Het gaat hier overigens wel om een beperkte omvang, namelijk nog geen miljoen euro in de eerste twee maanden van dit jaar.

Beheer
WP Admin