De kopakker van een perceel suikerbieten ligt braak met een natuurmengsel. - Foto: Michel Zoeter AkkerbouwNieuws

Europese Commissie past 4%-braakregel mogelijk aan

De Europese Commissie past mogelijk de verplichting aan om 4% van het landbouwareaal niet-productief te laten. Hoe deze aanpassing eruit zou gaan zien is nog niet bekend. De Commissie heeft een voorstel hierover in voorbereiding.

Verschillende landen, waaronder Frankrijk, drongen op de aanpassing aan. De 4% niet-productief areaal is een voorwaarde voor deelname aan het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Boeren moeten eraan voldoen om in aanmerking te komen voor de landbouwsubsidies. Vorig jaar was er een vrijstelling voor de 4%-eis vanwege de oorlog in Oekraïne. De Commissie zei eerder dat het niet mogelijk is dezelfde derogatie dit jaar opnieuw te verlenen.

Adema niet afwijzend

Landbouwminister Piet Adema staat niet afwijzend tegenover een nieuwe tijdelijke derogatie van de 4%-regel, zo zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Maar hij wil geen meerjarige derogatie.

Frankrijk heeft eind vorig jaar gesuggereerd als optie gesuggereerd om boeren de mogelijkheid te geven de 4%-eis in te vullen met vang- en stikstofbindende gewassen. Dat kan nu deels. Bedrijven moeten dan 3% niet-productief areaal hebben en kunnen dit aanvullen met 4% stikstofbindende gewassen. Frankrijk stelde voor dat de volledige 7% ingevuld zou kunnen worden met vang- of stikstofbindende gewassen.

Reacties

  1. Als je met wat trekkers gaat rondrijden wordt in no time ´niet mogelijk’ , ‘wel mogelijk’.Heel grappig. Trouwens, hier in frankrijk is grasklaver een stikstofbindend gewas. Veehouders komen er dus makkelijk mee weg.

Beheer
WP Admin