Oogst van sojabonen. - Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

Europese Commissie: areaal eiwitgewassen blijft groeien

Het areaal eiwitgewassen zoals soja en andere peulvruchten zal blijven groeien in de EU, de komende tien jaar. Maar de groei gaat wel minder snel dan afgelopen jaren. Dat verwacht de Europese Commissie.

Een van de onderdelen van de zogeheten eiwittransitie in Europa is vermindering van de import van soja en uitbreiding van de de teelt van soja en andere peulvruchten binnen de Europese Unie. In een vooruitblik op agrarische productie de komende jaren voorziet de Europese Commissie dat de arealen van deze gewassen zullen blijven groeien

De afgelopen tien jaar nam het areaal soja in de EU jaarlijks jaarlijks gemiddeld met 8,6% toe, en het areaal andere peulvruchten met 5,1%. Zodoende stonden deze vlinderbloemige gewassen afgelopen jaar op 3,1 miljoen hectare, waarvan 1 miljoen hectare sojabonen.

Groei eiwitgewassen gaat door

In de jaren tot 2035 gaat die groei door, zij het procentueel op een iets lager tempo, schrijft de Europese Commissie in haar Agricultural Outlook. Het areaal sojabonen groeit jaarlijks met 1,7% naar 1,3 miljoen hectare, en de productie van sojabonen zal toenemen van 2,9 miljoen ton naar 3,5 miljoen ton. Het areaal neemt jaarlijks 2% toe tot 2,7 miljoen hectare in 2035.

De groei van peulvruchten gaat ten koste van andere gewassen. Granen leveren areaal in

Het totale landbouwareaal blijft ongeveer constant. De groei van de peulvruchten gaat dus ten koste van andere gewassen. Granen leveren areaal in, zo is de verwachting. Dat komt deels door overheidsbeleid. Ook zal de vraag naar granen voor veevoer afnemen, vanwege krimpende veestapels. Die krimp heeft te maken met afnemende consumptie van vlees per hoofd van de bevolking.

Bulkproductie komt niet van de grond

Afgezet tegen het totale akkerbouw areaal in de EU van 100 miljoen hectare stelt het areaal soja en andere peulvruchten nog niet heel veel voor. Ondanks de gestage groei komt echte bulkproductie in Europa dus de komende tien jaar nog niet van de grond, volgens deze Outlook.

Humane consumptie van peulvruchten gaat flink toenemen (met 61% tussen nu en 2035) maar veevoer zal de belangrijkste bestemming blijven. in cijfers: In 2035 zal 3,5 miljoen ton in veevoer gaan en 2,8 miljoen ton in voedsel.

Als het om (eiwitrijk) veevoer gaat is soja niet de enig mogelijke bron. Andere oliehoudende gewassen, zoals koolzaad en zonnebloemen, leveren ook eiwitrijke restproducten. De productie hiervan in de EU zal licht toenemen tot een verwachte 32 miljoen ton in 2035 (op 11,5 miljoen hectare). De import van oliezaden zal iets afnemen van 22 miljoen ton naar ruim 18 miljoen ton. De import van peulvruchten (andere dan soja) zal nagenoeg verdwijnen, is de verwachting.

Reacties

  1. Gaat uitbreiding van Eiwithoudende gewassen en snel groeiende grondstoffen voor bouwmateriaal bio based plaatmateriaal ten koste van de productie van menselijke voedsel (granen en ander basisvoedsel? Dan betekent dat, import van grondstoffen voor zetmeelhoudend voedsel. We kunnen rustig aannemen dat de Europese bevolking eerder zal groeien dan dalen, we hebben voldoende mensen nodig om de toekomstige arbeid zowel binnen als buiten de zorg rond te zetten en daar komt bij dat geen overheid gediend is bij een dalende bevolking, als ze niet aan de bestaande levensstandaard wensen in te perken.

Beheer
WP Admin