Onder gunstige weersomstandigheden kan Oekraïne dit jaar een oogst van ongeveer 5,5 miljoen ton soja realiseren. – Foto: Hans Prinsen AkkerbouwNieuws

Europees soja-areaal neemt toe met 14%

Het areaal sojabonen in Europa is dit jaar met 14% uitgebreid naar 5,8 miljoen hectare. Deze schatting publiceert de promotieorganisatie van de Europese eiwittransitie Donau Soja.

Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat de teelt in Europa toeneemt. In 2020 nam de teelt nog af tot 4 miljoen hectare. De teelt is vooral in opmars in Oekraïne en het Europese deel van Rusland. Oekraïne laat dit jaar een groei noteren van 21% naar bijna 2,2 miljoen hectare. Daarmee komt de teelt in dat land op bijna dezelfde schaal als in het Europese deel van Rusland (+7% naar 2,2 miljoen hectare).

Natte omstandigheden

De sterke groei van dit jaar heeft onder meer te maken met de natte omstandigheden van eind vorig jaar die de inzaai van wintergewassen belemmerden. Ook in de 27 lidstaten van de Europese Unie is sprake van groei. Het areaal in de EU-27 neemt met 8,4% toe tot 1,15 miljoen hectare.

Naast de verschuiving van winter- naar zomerteelten als gevolg van het natte najaar speelt volgens Donau Soja ook mee dat de vraag naar ontbossings- en GGO-vrije soja in de EU sterk toeneemt. Nieuwe EU-regelgeving daaromtrent moet de Europese soja meer wind in de zeilen geven. Donau Soja benadrukt dan ook dat er geen vertraging in de invoering van de regelgeving mag optreden. Onduidelijkheid en onzekerheid over details in de regelgeving kunnen de Europese sojaproductie in 2025 in gevaar brengen, benadrukt de promotieorganisatie.

Wereldwijde sojaproductie

De wereldwijde sojaproductie wordt geschat op zo’n 397 miljoen ton, aldus Donau Soja. Om in de behoefte van met name de veevoerindustrie te voorzien, importeert de EU jaarlijks 35 miljoen ton soja. Deze soja komt grotendeels uit Brazilië. De zelfvoorzieningsgraad van de EU bedraagt amper 8%.

Een toenemende stroom soja komt uit Oekraïne naar de EU. Als de weersomstandigheden meezitten, kan Oekraïne dit jaar zo’n 5,5 miljoen ton soja oogsten. Volgens de Oekraïense graanorganisatie UGA komt daarvan zo’n 4 miljoen ton beschikbaar voor de export.

De Europese graanhandelsorganisatie Coceral schat het soja-areaal in de EU dit jaar op bijna 1,18 miljoen hectare (+7%). De opbrengsten vallen met 2,7 ton per hectare volgens de prognose van de handel iets lager uit dan vorig jaar. Dit resulteert in een productie binnen de EU-27 van 3,2 miljoen ton. De belangrijkste producent in de EU is Italië met naar schatting dit jaar zo’n 1,2 miljoen ton.

Beheer
WP Admin