Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Europees Parlement wil wereldwijd methaanakkoord op klimaattop

Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie tijdens de klimaattop in Glasgow inzet op een wereldwijd methaanakkoord. Volgens het Europees Parlement kunnen de klimaatdoelen van Parijs gehaald worden door de uitstoot van methaan in en buiten EU tegen te gaan. De landbouw is de grootste producent van methaan, met name vanwege de methaanuitstoot van de veestapel.

Een ruime meerderheid (563 stemmen voor, 122 tegen) van het Europees Parlement stemde voor een resolutie die pleit voor het instellen van bindende maatregelen en reductievoorstellen voor methaan voor alle sectoren in alle lidstaten. Om te voorkomen dat de voedselproductie hierdoor naar buiten de EU zal verplaatsen, vindt het parlement dat geïmporteerde producten aan dezelfde hoge Europese productievoorwaarden moeten voldoen. Dat geldt niet alleen voor voedsel, maar ook voor olie en gas.

Afvalsector belangrijke producent methaan

Naast de landbouw is de afvalsector, en dan met name stortplaatsen een belangrijke producent van methaan. Het EP wil daarom ook de EU-richtlijnen voor afval herzien.

Daarnaast wil het EP fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden afgebouwd. Volgens het Europees Milieuagentschap zijn de landbouw-, afval- en energiesectoren verantwoordelijk voor respectievelijk 53%, 26% en 19% van de methaanemissies in de EU.

Methaanemissies beter meten en rapporteren

De Europese Commissie presenteerde een jaar geleden de EU-strategie om methaanemissie te verminderen. Een van de prioriteiten van de strategie is om methaanemissies beter te meten en te rapporteren. De monitoring verschilt momenteel per sector en per lidstaat, maar ook binnen de internationale gemeenschap. Voor de landbouw wordt vooral ingezet op innovaties en uitwisseling van kennis om methaanuitstoot te verminderen. Ook het GLB wordt ingezet om mogelijkheden om de uitstoot van methaan te stimuleren.

Methaan is als broeikasgas ongeveer 25 keer zo sterk als koolstofdioxide. Tien procent van de Europese broeikasgassenemissie is methaan.

Reacties

  1. Begint de boerderij ook met framing……
    Methaan uit de landbouw is na 12 jaar weg, die van de industrie niet , dus al zou de landbouw bij wijzen van spreken voor 99% voor het Methaan zorgen ,dan zou nov minder erg zijn want die vd industrie zorgt voor klimaat verandering en van de landbouw niet want die zit in de kringloop

    1. Methaan is CH4. Ik denk niet dat er verschil is in wie de methaan produceerd. Met ongeveer 2 ppm is er te weinig methaan in de atmosfeer om ook maar ergens significante invloed op te hebben. Methaan bouwd ook niet op in de atmosfeer omdat het binnen 9 jaar afbreekt in CO2 en H2O. Daarom is het belangrijk om het filmpje in onderstaande reaktie te kijken zodat je omtrend methaan geen oor meer aangenaaid kan worden.

  2. Aan de redactie van Boerderij. Iedereen die denkt dat van Methaan de wereld vergaat moet gewoon dit 10 minuten durende filmpje bekijken op You Tube. Nog beter is het dat de redactie dit filmpje plaatst met ondertiteling op de website van boerderij. Het heeft de heel toepasselijke titel “Gaslighting Meat” en is geplaatst door Tony Heller.

Beheer
WP Admin