VVD-Europarlementariër Jan Huitema.<br /><em>Foto: Peter Roek</em> AlgemeenNieuws

Europees Parlement wil innovatie in de landbouw meer ruimte geven

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de resolutie van Jan Huitema om de landbouw meer ruimte te geven om te innoveren. Met 474 stemmen voor en 115 stemmen tegen kreeg de VVD’er een ruime meerderheid voor zijn resolutie.

“Er liggen enorme kansen en boeren willen die dolgraag benutten. Het is onze taak om ze ruimte te geven om de kansen te pakken”, zegt Huitema over zijn rapport. “De land- en tuinbouw wordt vaak gezien als ouderwets, maar is dat niet. De sector is in staat de wereld te voeden, het milieu te sparen en goed voor de dieren te zorgen. Dit kan alleen als we de boeren de ruimte geven om te innoveren”, vindt Huitema.

Hij zegt dat regelgeving de ondernemers te vaak in de weg zit. “Het is aan ons om de boeren de ruimte te geven en ons niet te laten leiden door groeperingen die van het zwartmaken van de boeren hun bestaansrecht hebben gemaakt”, zegt Huitema in het Parlement. “Juist de landbouw heeft de potentie bij te dragen aan de economie van morgen, door kringlopen te sluiten en slim gebruik te maken van de kracht van de natuur en aan te sluiten bij de digitale economie.” De landbouw van morgen is gearriveerd, maar de politiek staat nog te vaak te treuzelen, vindt Huitema.

‘Innovatie moet bijdragen aan de duurzaamheid van de landbouw’

Bij de laatste bespreking van de resolutie benadrukten woordvoerders van de Sociaal Democraten, de Groenen, de Conservatieven en de Christen Democraten, dat bij het beleid ook oog moet zijn voor de relatief kleinschalige landbouw die Europa kent. Innovaties moeten vooral beschikbaar komen voor boeren die actief zijn in de moeilijkere gebieden en daardoor onmisbaar zijn voor behoud van het platteland, vindt Ricardo Serrao Santos van de S&D. De Groenen benadrukken dat duurzaamheid en innovatie niet in strijd is met elkaar, maar dat innovatie juist moet bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw.

Ondersteuning van innovatie

Eurocommissaris Phil Hogan is positief over de resolutie. Hij onderschrijft het belang van innovatie voor de landbouw met alle uitdagingen die er zijn op het gebied van voedselproductie en milieu. “Innovatie is van groot belang, gezien het belang van duurzame productie en de concurrentiepositie van de boer”, aldus Hogan. Hij voegt eraan toe dat de EU al heel veel doet om innovatie te ondersteunen. Via het programma Horizon 2020 wordt bijvoorbeeld €3,7 miljard geïnvesteerd in innovatie.

Een resolutie in het Europees Parlement is een soort motie, waarin het Parlement de Europese Commissie vraagt iets te doen.