Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Europees akkoord over broeikasgassen

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben een akoord bereikt over het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen in landbouw, transport, afval, bouw en van gebouwen.

Deze sectoren in Nederland moeten in 2030 36% minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. De landbouw in de EU is verantwoordelijk voor ruim 17% van de uitstoot van bovenstaande sectoren. De grootste vervuiler is de transportsector. Voor deze bedrijfstypen is het niet mogelijk om in emissierechten te handelen en moeten er dus aparte richtlijnen voor de reductie van uitstoot opgesteld worden.

Europese raad stemt in januari

Het juridische kader van het Europese klimaatbeleid is met de instemming van het Europees Parlement en de lidstaten rond. Dit is nodig om aan de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs te voldoen. Nu moet alleen de Europese raad nog instemmen, dat gebeurt waarschijnlijk in januari.

Beheer
WP Admin