Foto: Hans Banus AkkerbouwNieuws

Eurofins: zeer lage nutriëntenvoorraad in bodem

De nutriëntenvoorraad in de bodem is laag, constateert Eurofins Agro. In februari viel er bijna twee maal zoveel regen als normaal in deze periode.

Een groot deel van de nutriënten die zich in voorgaande warme, droge jaren hadden opgehoopt in de bodem, kunnen daardoor uitgespoeld zijn. Ook is het bodemleven, en dus de mineralisatie, door de natte omstandigheden nog niet overal goed op gang gekomen.

Veel lagere stikstofvoorraden

Eurofins Agro ziet dit jaar met name veel lagere stikstofvoorraden vergeleken met voorgaande jaren, deels vanwege meer uitspoeling en deels vanwege lagere mineralisatie. De verschillen tussen percelen en regio’s blijken bovendien vele malen groter dan gebruikelijk.

Plantbeschikbare voorraad

Niet alleen de stikstofvoorraden in de bodem zijn laag. Door extremere klimaatomstandigheden kan het zijn dat ook de plantbeschikbare voorraad van de overige nutriënten die bijvoorbeeld twee of drie jaar geleden is gemeten, niet meer overeenkomt met de actuele situatie.

Beheer
WP Admin