Foto: Koos van der Spek AlgemeenNieuws

Eurofins maakt rekentool fosfaatcijfers

Met de tool is uit rekenen welke fosfaatgebruiksnormen de meeste mestplaatsingsruimte opleveren.

Laboratorium Eurofins heeft een digitale rekentool beschikbaar gesteld waarmee boeren kunnen berekenen welke fosfaatgebruiksnormen hen de meeste mestplaatsingsruimte opleveren: de normen uit de oude regeling, of de normen uit de nieuwe regeling die (met terugwerkende kracht) is ingegaan per 1 januari dit jaar.

Overgangsregeling

Voor grondmonsters die genomen zijn voordat de nieuwe regeling inging is een overgangsregeling ingesteld. Boeren met analyse-rapporten die uiterlijk 31 december 2020 zijn opgesteld, kunnen kiezen hoe zij hun fosfaattoestand vermelden in de Gecombineerde Opgave. Voor monsters die zijn genomen voor die datum mag zowel gebruik gemaakt worden van de oude gebruiksnormen (P-Al of Pw) als van de nieuwe op basis van de gecombineerde fosfaatindicator (P-Al en P-CaCl2). Met de rekentool valt te berekenen welke van deze twee het gunstigst uitpakt en de meeste ruimte oplevert.

Voor alle grondmonsters en analyseverslagen geldt dat zij maximaal vier jaar geldig zijn. Voor monsters die genomen zijn vanaf 1 januari dit jaar gelden de nieuwe gebruiksnormen.

Beheer
WP Admin