Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU wil handelsovereenkomst Marokko redden

De Europese Commissie wil een agrarische handelsovereenkomst met Marokko aanpassen zodat deze ook expliciet de Westelijke Sahara omvat.

Het betreft een overeenkomst over een hele brede groep agri- en foodproducten die op losse schroeven kwam te staan toen het Europees Gerecht de overeenkomst ongeldig verklaarde.

Het Gerecht kwam tot dit oordeel nadat de Polisaro-onafhankelijkheidsbeweging in de Westelijke Sahara bezwaar maakte. De EU erkent de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara niet. Marokko reageerde furieus en dreigde economische banden met de EU door te snijden, aldus Agra Europe.

Werkgroep voor juridische basis

Het Europees Hof van Justitie oordeelt nu in hoger beroep dat de handelsovereenkomst geldig is, mits niet toegepast voor de Westelijke Sahara. De Europese Commissie zegt nu de overeenkomst zo aan te passen dat het expliciet geldt voor Marokko en de Westelijke Sahara.

Een speciale werkgroep is ingesteld om een juridische basis hiervoor te leggen. De overeenkomst stamt uit 2012 en betekent in de praktijk dat over meer dan de helft van de Marokkaanse landbouwexporten naar de EU heen heffingen betaald worden. Het gaat vooral om groente en fruit.

Andersom heeft Marokko tarieven opgeheven voor 45% van de agri- en foodimporten uit de EU. Hierbij gaat het met name om bewerkte producten.

Beheer
WP Admin