Mais wordt beregend. Hergebruik van gezuiverd afvalwater kan onttrekkingen aan het oppervlaktewater en grondwater beperken. Foto: Canva/steverts AlgemeenNieuws

EU wil fors meer hergebruik afvalwater

De Europese Commissie wil het gebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw bevorderen. In 2025 moet het verzesvoudigd zijn tot 6 miljard kuub per jaar.

Volgende zomer gaat een speciale verordening (nr. 2020/741) in werking die het gebruik van gezuiverd afvalwater moet reguleren. Deze is in 2020 aangenomen. Om landen op weg te helpen, heeft de commissie nu een aantal handreikingen gedaan. Volgens Virginijus Sinkevičius, Europees Commissaris voor Milieu, staat de beschikbaarheid van water steeds meer onder druk. “We moeten stoppen met water verspillen.” Hergebruik van gezuiverd afvalwater kan onttrekkingen aan het oppervlaktewater en grondwater beperken.

6 miljard kuub in 2025

Op dit moment wordt in de EU 1 miljard kuub gezuiverd stedelijk afvalwater hergebruikt, dat is 2,4% van de totale hoeveelheid gezuiverd afvalwater. De Europese Commissie wil dit snel opvoeren naar 6 miljard kuub in 2025. In verschillende landen staan al initiatieven op stapel, zowel in het droge Zuid-Europa als in Noord-Europese landen als België en Duitsland. In landen als Griekenland, Italië en Spanje wordt 5 tot 12% van het afvalwater hergebruikt.

Nieuwe verordening

Nederland is bezig met de voorbereiding van de invoering van de nieuwe verordening. Dit voorjaar is een uitvoeringsbesluit in inspraak geweest. De verordening maakt een vergunning voor productie en levering van teruggewonnen afvalwater nodig. De vergunning wordt straks afgegeven door de provincie en geldt voor het hele zogeheten ‘watergebruikssysteem’, dus door producent en afnemer (boer) gezamenlijk.

Onderdeel van de vergunning is het maken van een risicobeheerplan. Onderzoeksinstituut Stowa van de waterschappen is nog bezig met onderzoek wat hier allemaal in moet staan. Het effluent (restwater) van rioolwaterzuivering heeft nu nog de status van afvalstof.

Reacties

  1. lekker, dank je wel, kunnen we de troep van de stad opruimen, met alle drugsresten, industriele /chemische troep er nog in. inclusief de medicijnen resten. en later in de tijd, weer de landbouw de schuld geven, dat de grond “vervuild”is. geef mij maar dierlijke mest, dat is een natuurproduct.

Beheer
WP Admin