<em>Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenNieuws

EU-voorstel: glyfosaat 9 jaar toelaten

De Europese Commissie wil onkruidbestrijder glyfosaat 9 jaar toestaan, maar de toevoeging van het hulpmiddel POE-tallowamine verbieden. Dat blijkt uit een van de conceptvoorstellen die nu op tafel liggen.

De concepten zijn nog niet in een finaal stadium, meldt een bron bij de Europese Commissie.

Het bestrijdingsmiddel staat ter discussie sinds het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie de stof een jaar geleden op de lijst van waarschijnlijk kankerverwekkende stoffen zette.

Scopaff overlegt volgende week over toelating

Volgende week woensdag 18 en donderdag 19 mei zal het permanent comité voor planten, dieren veevoer en voedsel (Scopaff) in Brussel opnieuw praten over de toelating van glyfosaat. In Scopaff zijn alle 28 lidstaten vertegenwoordigd. Nederland koerst op hernieuwde toelating van de onkruidbestrijder.

Beoordelen op kankerverwekkendheid

In het nieuwe voorstel wordt rekening gehouden met commentaren van verschillende lidstaten en van het Europees Parlement. Nederland heeft ingebracht dat het Europees Agentschap voor chemicaliën (Echa) glyfosaat zou moeten beoordelen op mogelijke kankerverwekkendheid. Van Dam bepleitte een toelating van maximaal 10 jaar. Het Europees Parlement wil een toelating van maximaal 7 jaar. De Tweede Kamer drong aan op een toelating van maximaal 2 jaar.

Beheer
WP Admin