De soepele importregels voor Oekraïne, onder andere voor granen, zijn onderdeel van een brede steun van de EU aan Oekraïne, vooral in reactie op de Russische invasie die in februari 2022 begon. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

EU verlengt importregels Oekraïne, boerenprotest in Praag

De EU-parlementscommissie stemt voor verlenging gunstige importregels Oekraïne en Moldavië. Tegelijkertijd dumpen boze boeren mest in Praag uit protest.

De commissie Internationale Handel van het Europees Parlement heeft ingestemd met het verlengen van de gunstige importregels voor landbouwproducten uit Oekraïne en Moldavië met een jaar. Zonder de verlenging zou het voordelige handelsregime voor deze landen deze zomer eindigen.

Eerder hadden de ambassadeurs van de EU-landen al overeenstemming bereikt over het verlengen van de tijdelijke maatregel. Deze moet het voor beide kandidaat-EU-lidstaten mogelijk maken om via export geld te blijven verdienen. Zo kunnen ze hun economie draaiende houden en mogelijk uit de invloedssfeer van Rusland blijven. Nu de parlementaire commissie akkoord is, zal het voltallige Europese Parlement waarschijnlijk volgende week, tijdens een plenaire zitting in Straatsburg, ook instemmen met de afspraken. Daarna zullen naar verwachting ook de EU-lidstaten ermee instemmen en kan de afspraak van kracht worden.

Tegemoetkoming Europese boeren

Om tegemoet te komen aan de Europese boeren, die vonden dat ze door de voordelige importen uit Oekraïne en Moldavië op achterstand werden gezet, had de Europese Commissie in januari een aanpassing voorgesteld. Deze aanpassing wordt vanaf de zomer van kracht. Vergeleken met de huidige regeling komt er een beperking voor de invoer van pluimvee, eieren en suiker. Oekraïne en Moldavië moeten heffingen betalen als zij meer exporteren dan de afgelopen jaren. Bovendien kunnen er “corrigerende maatregelen” worden genomen als een lidstaat door de import in de problemen komt.

Reacties

  1. Victoria Nuland, (de baas van Oekraine) is terug getreden. Het kan zijn dat er nu schot in de zaak komt. De situatie in Oekraine is al jaren uitzichtsloos. De vraag is hoe het westen de inmiddels tien jarige oorlog kan beindigen zonder gezichts verlies. Over al het verloren/verdwenen belastinggeld zullen we het maar niet hebben. De deal voor Oekraine zal volgens “deskundigen”niet zo goed zijn als de deal die op de onderhandelings tafel lag in Turkije in maart 2022. Lidmaatschap van de Europese unie is uitgesloten en want dat is een rechtstreekse oorlogsverklaring van het westen aan Rusland.

Beheer
WP Admin