Foto: Wick Natzijl AlgemeenNieuws

EU-steun gekoppeld aan duurzaamheid en welzijn

De Tweede Kamer wil dat de Europese landbouwsubsidies worden gekoppeld aan ambitieuze en relevante streefdoelen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Een motie van Rik Grashoff (GroenLinks) van die strekking werd dinsdag 22 mei in het parlement aangenomen met alleen de stemmen van SGP, Forum voor Democratie en PVV tegen. De Kamer refereert in de motie aan een oproep van de Europese Rekenkamer om duidelijke verbinding aan te brengen tussen de uitbetaling van landbouwuitgaven relevante en ambitieuze streefdoelen.

Beheer
WP Admin