Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

‘EU-meststoffenregels verstoren kunstmestmarkt’

De voorstellen voor een nieuwe meststoffenverordening beperken Europese kunstmestfabrikanten.

De Europese Commissie wil de cadmiumgehalten in fosfaat gefaseerd omlaag brengen. Dat betekent dat een aantal grondstoffenleveranciers afvalt, omdat ze fosfaat met te hoge cadmiumgehalten leveren, aldus een rapport van Jarosław Wałęsa, christendemocratisch Europarlementariër uit Polen.

Een van de doelstellingen van de nieuwe verordening is het vereenvoudigen van de handel in dierlijke meststoffen. De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema bepleit dierlijke meststoffen niet anders te behandelen dan kunstmest.

Besluit over verordening in september

Verschillende commissies van het Europees parlement zullen eind deze maand hun adviserende stem uitbrengen over de verordening. Wałęsa heeft een opvatting gepresenteerd die in de commissie voor internationale handel wordt besproken. De commissie voor interne handel is leidend bij het besluitvormingsproces, terwijl de milieucommissie gaat over de cadmiumnormen.

De verwachting is dat het Europees parlement uiteindelijk in september een besluit zal nemen over de meststoffenverordening.

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin