Foto: EPA AlgemeenNieuws

EU-lidstaten willen Europees platform voor dierenwelzijn

De Europese lidstaten steunen het voorstel van Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden om een Europees platform voor dierenwelzijn in te stellen.

Verscheidene lidstaten benadrukken echter dat het platform niet moet toewerken naar extra of strengere regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel is tijdens de landbouwraadsvergadering besproken.

Gelijk speelveld

Een substantieel aantal lidstaten vindt dat het platform zich moet richten op de uitwisseling van informatie en goede praktijken. Daarnaast moet aandacht zijn voor goede uitvoering en controle van de bestaande regelgeving. Lidstaten vinden het belangrijk dat er bij internationale handel een gelijk speelveld wordt bewerkstelligt waarin ook aandacht is voor dierenwelzijnseisen.

De Europese Commissie wil de oprichting van het Europese dierenwelzijnsplatform ondersteunen en gaat op korte termijn in gesprek met belanghebbende organisaties om de interesse voor een platform te peilen.

Beheer
WP Admin