EU-krimppremie niet voor Nederlandse melkers - Foto: Ronald Hissink RundveeOpinie

‘EU-krimppremie niet voor Nederlandse melkers’

Nederlandse melkveehouders zullen vooral risico’s van tijdelijke verlaging afwegen.

Eurocommissaris Phil Hogan wil de Europese melkveehouders overhalen om minder melk te produceren. Koeienmelkers die hun productie afknijpen krijgen €0,14 per liter niet-geproduceerde melk.

Die €0,14 belooft meer dan de voorziene marge op melkproductie (melkgeld minus directe kosten). Maar de vergoeding is alleen interessant voor bedrijven met overbezetting, slechte ruwvoerpositie en hoge afzetkosten voor mest. En veehouders die moeten krimpen wegens de AMvB Grondgebonden Melkveehouderij krijgen zo alsnog een vergoeding voor niet geleverde melk. Zij zouden anders niks beuren dan een boete.

Nederlandse melkveehouders zullen vooral de vele risico’s afwegen die zij kunnen lopen bij een tijdelijke verlaging van hun melkproductie. Bij overtekening bijvoorbeeld, is de vergoeding geen €0,14, maar minder. En het geld wordt pas drie maanden na productieverlaging uitbetaald. In de praktijk betekent dat drie maanden voorfinancieren. De vraag is wie dat met zijn liquiditeitspositie kan dragen.

Herhaling van de geschiedenis

Tot slot zullen Nederlandse melkveehouders zeer huivering zijn om zomaar hun productieruimte op het spel te zetten. Wie weet wat er nog op hen afkomt? Wat nu gebeurt lijkt op een herhaling van de geschiedenis, zoals voor de superheffing ingevoerd werd: boterbergen, interventie en SLOM (slacht- en omschakelingsregeling).

Maar de hamvraag is of een Nederlandse melkveehouder hieraan überhaupt kan deelnemen. Alleen boeren in landen waar de productie daadwerkelijk vermindert (lager dan Q4-2015), komen in aanmerking voor de €0,14 per kilo. Sinds vorig jaar is de productie in Nederland met pakweg 8 tot 10% toegenomen. Dat betekent dat de Nederlandse melkveesector BV eerst deze extra productie moet verminderen alvorens ze ook maar in aanmerking komen voor één cent vergoeding. Dat lijkt hoogst onwaarschijnlijk. (Volgens laatste informatie kan elke actieve melkveehouder in de Europese Unie een premie krijgen voor vrijwillige vermindering van de melkproductie. Zie het artikel Alles over het verminderingsplan) Waarschijnlijker is dat groeiers gaan gokken op prijsstijging, doordat de aanvoer van melk in de EU gaat krimpen.

Beheer
WP Admin