<em>Foto: Boerderij</em> AlgemeenNieuws

EU kijkt met argusogen naar Deens nitraatprogramma

De Europese Commissie zal de Deense uitwerking van het actieprogramma bij de Nitraatrichtlijn met argusogen volgen. Dat zegt Europees Commissaris Karmenu Vella in antwoord op vragen van de Deense Europarlementarier Margrete Auken (Groenen).

Auken zegt bezorgd te zijn dat de Deense regering te veel uitzonderingen gunt aan de landbouw en dat die leiden tot een toenemende stikstofuitstoot vanaf volgend jaar.

Waterkwaliteit

Vella zegt dat allee beschikbare gegevens zullen worden geanalyseerd, in het licht van het principe dat de vervuiler betaalt. Het pakket aan maatregelen in Denemarken moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit en de kwetsbare Natura 2000-gebieden noch op korte, noch op lange termijn verslechtert, aldus Vella.

Meer vrijheden Deense boer

Het Deense actieprogramma dat dit jaar van kracht is geworden biedt boeren meer vrijheden dan voorheen. Tegelijk wordt het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma ingezet om boeren te financieel te compenseren.

Beheer
WP Admin