Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

EU gebruikt niet gehele fonds voor melkvermindering

De Europese Commissie zal niet alle beschikbare gelden (€150 miljoen) gebruiken voor de premie van €14 per 100 kilo niet-geproduceerde melk.

Geld dat niet wordt uitgekeerd omdat melkveehouders minder reductie realiseren dan waarvoor ze hebben ingetekend, wordt niet opnieuw ingezet en vloeit terug in de kas van de Europese Commissie.

Hoeveel de Europese Commissie niet zal uitkeren, hangt af van de mate waarin melkveehouders aan hun eigen opgaven voor melkvermindering voldoen. De Europese Commissie laat weten dat de gehele premie wordt uitbetaald als boeren kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk hun productie hebben verminderd (met maximaal 50%) in de maanden oktober tot en met december, of de maanden november tot en met januari.

Meer duidelijkheid in maart

In de loop van maart wordt duidelijk wat er zal worden uitgekeerd over de eerste periode van drie maanden. Een maand later komen de gegevens over de tweede periode. Pas in de zomer is er volledig overzicht over de hoeveelheid melk die niet is geproduceerd en welke betalingen daartegenover staan.

In totaal hebben zich 4.160 Nederlandse melkveehouders aangemeld voor de regeling. Zij willen gezamenlijk ruim 85 miljoen kilo melk minder produceren tegen een vergoeding van €0,14 per liter.