EU-commissie stelt eisen aan hormoonverstorende stof. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU-commissie stelt eisen aan hormoonverstorende stof

Gewasbeschermingsmiddelen die aantoonbaar effect hebben op de hormoonhuishouding van mens of dier moeten worden verboden. Bij de wettelijke regeling daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij de definities van de Wereldgezondheidsorganisatie, vindt de Europese Commissie.

De Commissie heeft woensdag voorstellen gedaan voor het vaststellen welke stoffen wel en welke niet als hormoonverstorend moeten worden aangemerkt.

Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis zei bij de presentatie dat met het voorstel het hoge niveau van bescherming van de gezondheid van mens en milieu gehandhaafd blijft. “De Europese gewasbeschermingsmiddelenwetgeving biociden behoort tot de strengste ter wereld, dankzij het systeem van voorafgaande goedkeuring, de uitgebreide gegevensvereisten en de besluitvorming op basis van gevarenanalyse. Vandaag bevestigt de Commissie haar engagement om ieders gezondheid in de Europese Unie te beschermen.”

‘Werkelijke risico moet bepalend zijn bij beoordeling’

De Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties Copa-Cogeca roept lidstaten op alle beslissingen te nemen op basis van wetenschappelijke kennis. Niet het mogelijke gevaar, maar het werkelijke risico moet bepalend zijn bij de beoordeling, vindt secretaris-generaal Pekka Pesonen. Hij benadrukte dat het de boeren en agrarisch werknemers zijn die als eerste te maken hebben met de effecten van hormoonverstorende stoffen. De verzekering dat de gebruikte stoffen bij normaal gebruik geen gevaar opleveren, is volgens hem essentieel.

‘Voorstellen Europese Commissie schandalig’

GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout vindt de voorstellen van de Europese Commissie schandalig. Hij zegt dat opnieuw is bevestigd dat de Europese Commissie economische belangen boven gezondheid zet. Stoffen die effect hebben op de hormoonhuishouding blijven volgens hem gewoon op de markt: “De Europese Commissie stelt namelijk dat er een bewezen negatief effect op mensen moet zijn voordat een stof als hormoonverstorend kan worden aangewezen. Een bewezen negatief effect op dieren telt niet.”

De voorstellen van de Europese Commissie moeten door de lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd.

Beheer
WP Admin