Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

EU: bij overmacht geen korting op uitbetaling

Als de extreme droogte ertoe leidt dat boeren zich niet kunnen houden aan de verplichtingen voor de uitbetaling van Europese inkomenssteun, dan kan er een beroep worden gedaan op een overmachtsclausule. Boeren moeten aan RVO.nl melden, dat ze een beroep doen op overmacht.

De Europese regelgeving voor de inkomenstoeslagen staat toe dat boeren zich niet aan de voorwaarden houden in uitzonderlijke omstandigheden of door overmacht. De boer houdt dan het recht op de steun voor de arealen of dieren waarvoor subsidie wordt verleend.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat het beroep op overmacht wel onderbouwd moet worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), binnen vijftien 15 werkdagen. Het beroep op overmacht wordt beoordeeld door RVO.nl. Als het wordt toegekend, houdt de boer recht op de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling voor jonge landbouwers of de graasdierpremie.

Het ministerie en LTO Nederland hebben regelmatig contact over de droogte en de gevolgen daarvan voor de land- en tuinbouw.

Beheer
WP Admin