Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU bekrachtigt akkoord biologische handel met Chili

De Europese landbouwministers hebben een handelsakkoord met Chili bekrachtigd, over biologische producten.

Chili en de Europese Unie gaan elkaars regels en controlesystemen voor biologische productie erkennen.

Tussen Chili en de EU was al in maart van dit jaar een akkoord gesloten. Met dit akkoord worden in Europa erkende biologische producten toegankelijk op de Chileense markt en Chileense biologische producten op de Europese markt.

De overeenkomst voorziet tevens in een regeling voor samenwerking, informatie-uitwisseling en geschillenbeslechting op het gebied van biologische handel.

Beheer
WP Admin