Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Ervaringen uit graszaadonderzoek delen

De Werkgroep Graszaad en Graszoden van BO akkerbouw organiseerde samen met Delphy en proefboerderij Rusthoeve een open dag graszaadonderzoek.

Het informatiebordje met het spuitplan en tijdstip waarbij T1 staat voor toepassing meteen na zaai, T2 bij 2 a 3-bladstadium en T3 bij kiemperiode van melkdistel. In afwijking van de veldbeemd laat de roodzwenk hier achter het infobord een goed gewas zien.

De Werkgroep Graszaad en Graszoden organiseerde samen met Delphy en proefboerderij Rusthoeve een open dag graszaadonderzoek op verschillende proefveldlocaties in Zeeland. Hier krijgen bezoekers informatie over de bemestingsproeven bij Kerkwerve door Sjaak Bil van DSV-zaden. - Foto's: Anton Dingemanse

Hier liggen naast elkaar in lange stroken roodzwenk, veldbeemd en een aantal onkruidgrassen zoals straatgras, vulpia en ruwbeemd. Haaks op deze stroken werden de herbicideproeven toegepast. Een indruk van een strook onkruidgras, in dit geval vulpia langbaard. Het is duidelijk dat het bestrijden van onkruidgras in graszaad geen sinecure is. Alleen op het tweede veldje is geen vulpia meer te zien.

De invloed van een groeiregulateur zoals Moddus laat zich ook zien in de groentint van het gewas. Links alleen met 30 kg N extra en rechts 2 x toepassing Moddus 0,45 liter per spuitbeurt.

Bij Kerkwerve liggen fungicideproeven om zwarte roest te voorkomen. En een uitgebreide bemestingsproef. Hier staat het gezelschap bij de fungicideproeven.

Jeroen Giesen kijkt in het onbehandelde deel of er al zwarte roest te zien is. Daarvoor is het eigenlijk nog te vroeg, over enkele weken kan zich dit manifesteren. Dan kunnen er pas conclusies worden getrokken uit de toepassingen van de verschillende middelen.

Een gewas dat zich nu ook doet gelden als onkruid in graszaad is de aardappel, een herinnering aan vorig jaar.

Voor de bemestingsproef zijn er 25 proefveldjes aangelegd en met de herhalingen lijkt het veld bezaaid met witte markeringen.

Alle fabrikanten van meststoffen kregen de gelegenheid om hier hun meststof te laten beproeven. Er zitten dan ook stikstofvrije meststoffen bij, deze kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met zo n 75 bezoekers is de organisatie tevreden over de belangstelling voor deze graszaaddag.

Dan ligt op deze locatie van de Rusthoeve nog een proef met bestrijding van dicotylen in Engels raai. Met de informatie bij de hand worden de verschillende proeven door Sjaak Bil toegelicht.

De open dag begon op de hoofdvestiging van proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Jeroen Giesen, voorzitter van de Werkgroep Graszaad en Graszoden, gaf tijdens zijn welkomstwoord uitleg over de doelstellingen van de Werkgroep en lopende proeven. Onderzoeksvoorstellen worden graag gehoord en worden eventueel meegenomen bij volgende proeven.

Nog moeilijker is de bestrijding wanneer het onkruidgras nauw verwant is aan het graszaad zoals ruwbeemd en veldbeemd. Hiervoor was een proef bestrijding van ruwbeemd in roodzwenk en veldbeemd aangelegd. Op dit tweede veldje is de ruwbeemd zo goed als verdwenen, meteen daarnaast richting looppad de veldbeemd die zo te zien wat achterstand heeft ten opzichte van de naastliggende veldjes.

Na de theorie werden op de verschillende locaties de proeven bezocht. Vooral de bestrijding van onkruidgrassen in graszaad heeft op een locatie van de Rusthoeve aandacht. Daarvoor werd een proefplan screening van herbiciden in grassen opgezet. Jos Maljaars van Barenbrug licht deze proeven toe.

Bij van-stam-dorsen is de scherpte van de messen cruciaal. Bij stompe messen wordt de grasstengel niet meteen doorgesneden waardoor de aar al beweegt voor deze omvalt en zaad verloren gaat.

Graszaadteler Dies Janssens zette de inleiding voort met als onderwerp `zwadmaaien of van-stam-dorsen, wat is wijsheid ? Janssens is ervaringsdeskundige, hij teelt verschillende grassoorten en heeft ervaring met zowel zwadmaaien als van stam dorsen.

Op een andere locatie van de Rusthoeve ligt een proef met groeiregulatie in Engels raaigras met in hoofdzaak Moddus in verschillende varianten van toepassing.

Op het infobord een van de varianten. Moddus houdt de cellen compacter waardoor de stengel steviger wordt. Een steviger stengel geeft meer mogelijkheden om van stam te dorsen.

Beheer
WP Admin