Premium
Flinkert kan op zijn telefoon vlot zien hoe er gevoerd wordt en hij kan zo ook gemakkelijk aanpassingen doen. Op dit moment werkt Flinkert met drie verschillende rantsoenen en zes routes. Er zijn relatief veel routes omdat de twee voergangen in de stal lang zijn. Beide voergangen zijn voor de robot in tweeën ‘geknipt’. RundveeErvaring

Tijdwinst en efficiëntie: voerrobot bespaart broers Flinkert anderhalf uur per dag

Als de robot naar de andere voergang moet, rijdt die buiten. In het begin had GEA borden met reflectors geplaatst om de robot te geleiden, inmiddels volstaan kleinere reflectors als herkenningspunten.

Flinkert vult de bunkers één keer per dag aan en dat kost hem een half uur per keer. Alleen de kuil vult hij nog twee keer aan, maar dat is voorbij als hij de bieten straks ook door kuil vervangt. In vergelijking met de oude situatie met een voermengwagen (30 kuub) is de tijdwinst anderhalf uur.

De voerkeuken is tegen de ligboxenstal aan gebouwd. De robot kan direct de voergang oprijden. Overigens is de voerrobot ook een aanschuifrobot. De robot is zo ingesteld dat die tussen 4 uur ’s ochtends en 12 uur ’s nachts voert en in de tussenliggende tijd twee keer het voer aanschuift.

Op elke spantpaal in de ligboxenstal is een herkenningspunt voor de voerrobot gemonteerd. De robot draait nu goed, maar in het begin waren er wel kinderziektes. Er waren soms navigatieproblemen, en routes inlezen was een tijdrovende klus. Ook slipte de voerrobot eerst omdat die met één wiel op het gecoate deel van de voergang reed. Die kinderziektes zijn er inmiddels nagenoeg uit. Na twee maanden was de finetuning van de robot en routes goed op orde.

Flinkert controleert het tarwegries; een van de bestanddelen van het rantsoen. Voldoende voervoorraad is de sleutel om eventuele storingen te ondervangen. Dat lukt volgens Flinkert goed. Als de robot onverhoopt een keer stilstaat, is er geen paniek.

Het tarwegries dat Flinkert voert, is een lokaal product dat gemalen wordt in deze graanmolen in het nabijgelegen Kropswolde.

De koeien worden gemolken in deze 2x25 rapid exit zij-aan-zijmelkstal van SAC. Flinkert gaat niet voor de laatste liter, maar mikt vooral op een duurzame melkveestapel. De gemiddelde melkproductie is 8.000 kilo per jaar bij 4,70% vet en 3,58% eiwit. De gemiddelde levensduur van de koeien is 5,5 jaar. Omdat de dieren langer op het bedrijf blijven, doet Flinkert wel aan preventie. Na elk melkrondje van 25 koeien ontsmet hij de tepelbekers met een spray om kruisbesmetting tegen te gaan.

Op de tussenstukken in de stal ligt deze emissiearme Groene Vlag-vloer. De koeien lopen verder op een dichte sleuvenvloer die door een mestschuif schoongemaakt wordt. Flinkert moest er indertijd in investeren, maar zou het liefst teruggaan naar traditionele roosters.

Flinkert kan de groene stroom van zijn 350 zonnepanelen onder meer gebruiken voor de voerrobot. Al is de waarheid ook dat de robot vooral in de winter volle bak draait. Die verbruikt dan 50 kilowatt per dag. Feit is wel dat Flinkert met de voerrobot nu dagelijks 20 liter diesel van de oude voermengwagen uitspaart.

Op de bedrijfslocatie zijn 75 Belgisch Witblauwen gehuisvest. Na al het fosfaatgedoe moest Flinkert veel jongvee uitstoten en stond een schuur leeg. Omdat vleesvee buiten de fosfaatregelgeving viel, koos de veehouder voor een tweede tak met Belgisch Witblauwen. Inmiddels heeft Flinkert meer ruimte qua fosfaatrechten en ligt het accent weer op jongvee en een gesloten bedrijfsvoering met eigen aanwas. Dat betekent dat de vleesveetak afgebouwd gaat worden. Nu verkoopt Flinkert jaarlijks nog 13 Belgisch Witblauwen in de eigen boerderijwinkel en gaan er 40 de handel in.

Beheer
WP Admin