Premium
De aanvoer van drijfmest gebeurt bij Greenferm vooral aan het begin en het einde van de werkdag. Dat blijkt het efficiëntst. - Foto: Koos Groenewold VarkensErvaring

Mestverwerker blikt vooruit na lastige opstartfase

Het loosbare water heeft een bruine kleur. Die wordt veroorzaakt door de aanwezige humuszuren in de vloeistof. - Foto's: Koos Groenewold

Vaak wordt In de ochtend mest gebracht in Apeldoorn, of juist aan het eind van de dag als de chauffeurs weer op huis aan komen. Dat is vaak het efficiëntst.

De gecomposteerde, fosfaatrijke fractie gaat naar het buitenland. Daar dient het als meststof en soms als grondstof voor vergisters.

De gehalten van de aangevoerde mest worden geanalyseerd. Dit gebeurt om het proces zo goed mogelijk af te stemmen op de samenstelling ervan.

De zeefbandpersen draaien als een lier. De drijfmest wordt in korte tijd van een homogeen geheel gescheiden in een stapelbare en dunne fractie.

Een blik in de biomembraanreactor. De dunne fractie wordt rondgepompt en belucht, zodat de bacteriën hun werk goed kunnen doen.

Een overzicht vanaf de membraanbioreactor. Helemaal rechts is de verwerkingshal te zien. De silo's zijn voor de opslag van drijfmest en dienen als buffer.

De aanvoerruimte voor de mest. De diverse mestsoorten worden apart opgeslagen en in de juiste verhoudingen gemengd voor de bewerking start.

De dikke fractie heeft na compostering tussen de 40 en 45% droge stof.

De aan- en afvoer gaat allemaal over de weegbrug.

De polymeren worden ter plekke aangemaakt met water en het spul heeft dan veel weg van behangplaksel.

De polymeren werken goed. De mest begint snel te klonteren in de zeefbandpers, zodat het scheiden makkelijker gaat.

Om geurtjes tegen te gaan ligt een biobed op het dak. De lucht gaat overigens eerst door een luchtwasser en dan door het biobed.

Reacties

  1. Door de saneringspolitiek vd overheid zal de aanvoer v mest de bottleneck worden…transport zal onbetaalbaar worden en erkenning v mineralenconcentraat zal niet op tijd komen vrees ik….jammer

  2. Berkhof steekt zijn nek uit voor onze sector, ik heb jaren lang voor een gedeelte van mijn mest 24 á 25 euro/ton betaald, nu gaat deze mest naar Greenferm voor +- 21 euro – de VVO’s = +-17 euro/ton, dat is niet goedkoop, maar heb geen stress meer van volle putten in de winter, en als iedereen een gedeelte laat verwerken wordt de druk op de mestmarkt lager, als afnemers in de buurt nu mest wil laden voor 15 of 16
    euro kan ik gewoon nee zeggen.
    Ik hoop wel dat Greenferm de dikke fractie de komende tijd beter kan verwaarden als begroot en dat dit op termijn leidt tot lagere lever prijzen.

  3. Met alle respect. maar deze Berkhof is de weg ook al kwijt. Hij gaat lobbyen bij de overheid om ons te verplichten mest bij hem te leveren? Kan het nog gekker. Anders kan hij de boel niet draaiende houden? Ik zou ook wel willen dat de overheid de consument gaat verplichten om alleen mijn product te kopen. Het is te belachelijk voor woorden. Ook de redacteur stelt geen kritische vragen, slecht werk dus. Overigens zeg ik al jaren dat er nooit in mestverwerking geïnvesteerd had moeten worden. Het gaat inmiddels om vele honderden miljoenen euro’s en nog betalen boeren de hoofdprijs om te mogen leveren. 20 euro de kuub kan natuurlijk normaal nooit uit. Al dat vele geld had in het verleden ingezet moeten worden voor een warme sanering, was voor de boeren veel beter geweest, en het zogenaamde mestoverschot was allang verleden tijd geweest.

Beheer
WP Admin