<em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

Enquête: draagvlak voor afroming fosfaatrechten

Ja, het is goed dat de groei van de melkveehouderij wordt ingeperkt. Dat vindt 61 procent van de 904 melkveehouders die deelnamen aan de enquête over fosfaatrechten op boerderij.nl. Minder te spreken zijn zij over de generieke korting op de rechten, in 2018.

Vindt u het goed dat de groei van de melkveehouderij wordt ingeperkt?

Bijna twee derde van de veehouders vindt dat de groei van de melkveehouderij moet worden ingeperkt.


Fosfaatrechten worden verhandelbaar. Vindt u dat goed?

Driekwart van de veehouders vindt het goed dat de fosfaatrechten verhandelbaar worden. Een overtuigende meerderheid.


Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan grond. Vindt u dat goed?

Een veel kleinere meerderheid vindt het goed dat de fosfaatrechten niet zijn gekoppeld aan grond. 39 procent had dat liever anders gezien.


Er komt een vorm van compensatie voor extensieve bedrijven zonder mestoverschot. Terecht?

Dit is een onderwerp dat veel discussie oproept. Daarom is de meerderheid van driekwart vóór compensatie opvallend.


Er komt een generieke korting van mogelijk 8 procent. Wat vindt u hiervan?

Generieke korting vindt geen genade in de ogen van een meerderheid. Maar die meerderheid is klein. 31 procent ziet deze korting die in 2018 wordt toegepast, als een onvermijdelijke zure appel. Tel daarbij op de 7 procent die het een goede zaak vindt, plus de grote groep van 16 procent die er geen oordeel over geeft; de conclusie moet zijn dat de sector hier zeer verdeeld over is.


Is afroming bij handel een goede manier om de veestapel te laten krimpen?

Afroming bij handel is veel minder omstreden. Twee derde ziet dit als een goede manier om de veestapel te laten krimpen.


Bent u het eens met de oprichting van een fosfaatbank?

De meningen over een fosfaatbank zijn verdeeld. De staatssecretaris heeft het hierover in zijn ‘fosfaatrechtenbrief’. Hoe deze bank gaat werken is overigens nog niet uitgewerkt.

Aan de enquête deden niet alleen 904 melkveehouders mee maar ook ruim 200 andere bezoekers van de website, merendeels varkenshouders, akkerbouwers en pluimveehouders. Hun antwoorden weken niet veel af van die uit de melkveehouderij, maar zijn in dit verslag niet meegenomen.


Boerderij organiseert met LTO op donderdag 24 maart om 10.00 uur een webinar over fosfaatrechten. Een webinar is een online-studiebijeenkomst die u gratis kunt volgen zonder dat u uw huis uit hoeft. U kunt tijdens het webinar vragen stellen aan sprekers.


Meld u aan.

Beheer
WP Admin