Foto's: Robert Prins RundveeFoto

Energie uit landbouw kost handenvol geld

Melkvee100plus trok onlangs naar de Landtage Nord in het Duitse Oldenburg. Wat voor stempel drukt de ‘Energiewende’ op de agrarische sector? Een overzicht.

Bernard Holhaus (meest links) heeft een mechanisatiebedrijf in Cloppenburg. Hij zag in Oldenburg veel bezoekers met grote interesse voor de mesttanks. Met het emissiearm aanwenden van mest hoopt Duitsland weer een stap te zetten om derogatie terug te krijgen.

De communicatie richt zich op burgers en toeristen. Geld wordt bij voorkeur besteed aan projecten en promotie voor stedelingen. Hun sympathie en schuldgevoel zijn nodig om het beleid voort te zetten. Voor buitengebieden - inclusief onderhoud van natuurgebieden - zijn de euro's op.

In Duitsland wordt 50% van het grondoppervlak gebruikt voor landbouw. De teruggang in aantallen bijen en andere insecten wordt de landbouw verweten door de eenzijdigheid van teelten. Een paar procent akkerranden moet de landbouw over hebben voor een vitale natuurontwikkeling.

Veranderingen in de landbouw door de Energiewende . Het is niet het enige wat veehouders vrezen. De terugkomst van de wolf is een treffend voorbeeld van natuurvrienden die meer biodiversiteit eisen, maar niet willen betalen voor de problemen op het platteland.

De grondhonger van biovergisters en maistelers is zo groot dat melkveehouders hun bedrijf verkopen en meer noordelijk gaan boeren. Met prijzen tot ¬ 80.000 voor goede (mais)grond en pachtprijzen tussen ¬ 750 en ¬ 1.750 is het voor melkveehouders aantrekkelijk om elders een groter bedrijf te starten.

Op het beursterrein waren enkele gaten gegraven voor bodemprofielen. Veel boeren namen een kijkje en verkopers waren handig genoeg om hun bodemverbeterende producten onder de aandacht te brengen.

Er zijn veel verdroogde maispercelen met dood blad en kleine kolven. De droogte maakte ook duidelijk welke percelen een goede bodemstructuur hadden en voldoende humus bezaten. Een goede bodemgesteldheid heeft een hoger (vocht)leverend vermogen.

Naast biovergisters spelen windmolens een prominente rol. Maar niemand wil zo'n molen in het landschap en voor de politiek is het schipperen. In de media is veel aandacht voor het 'groene' geluid, maar de kosten blijven buiten beschouwing.

Zonnepanelen worden op elk kippenhok aangetroffen. Die zijn veel minder beeldbepalend dan de maisvelden. De Duitse 'Energiewende' is op stoom geraakt, maar de groene stroom vervangt vooral kernenergie. Ondertussen wordt nog altijd een kwart van de energie in Duitsland uit bruinkool gewonnen; de meest vervuilende brandstof voor energie.

Ondertussen maakt de zaaizaadhandel goede sier met vele nieuwe rassen. Die worden aangeprezen als veelzijdige rassen met meerdere doeleinden. Biovergisters willen veel massa, terwijl melkveehouders graag krachtvoerachtige mais willen.

Biogas drukt zijn stempel op de Duitse agrarische sector. In het westen van deelstaat Nedersaksen domineren maisvelden het landschap. Tijdens de Landtage Nord bleek dat nieuwe vergisters geheel uit de belangstelling verdwenen zijn. Er was geen stand met reclame voor nieuwe vergisters. - Foto's: Robert Prins

De gevolgen zijn op dit bordje te lezen op natuurterrein Alhhorner Fischteiche. Hier wordt het bos aan de natuur overgelaten. Langs de wegen worden geen zieke of dode bomen gekapt of gesnoeid. Er is dus verhoogd gevaar door afvallende takken of brekende bomen. Het betreden van de paden gebeurt op eigen risico en de deelstaat Nedersaksen is niet aansprakelijk.

Opvallend waren de grote mesttanks op de stands. Vaak voorzien van een sleepvoet. Mest en digestaat moeten binnen korte tijd op het land komen en daarvoor is capaciteit nodig.

Eind augustus was al een deel van de mais gehakseld. Ook in Duitsland is het droog geweest en is de dorre mais tijdig van het land gehaald. Een voorzichtige schatting is dat 20% van het maisareaal is geoogst.

Beheer
WP Admin