CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat emissiearme stalsystemen doen wat de producenten beloven. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Emissiearme stal moet belofte waarmaken

Nieuwe emissiearme stallen moeten in de praktijk waarmaken wat producenten op papier beloven. Dat is de strekking van een brief van CDA-staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) over de toekomst van innovatieve emissiearme stalsystemen.

Emissiearme stalsystemen doen in sommige gevallen niet wat ze moeten doen, constateert Heijnen. Ze noemt dit ‘pijnlijk voor boeren en omwonenden’.

Emissiearme systemen

Heijnen reageert op een zeer kritisch rapport van Wageningen Livestock Research over de manier waarop emissiearme systemen op dit moment worden beoordeeld en toegelaten en de wijze waarop de zogenoemde Rav-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) tot stand komt.

Heijnen neemt het merendeel van de aanbevelingen van de Wageningse onderzoekers over. De staatssecretaris wil dat emissiearme stalsystemen doen wat de producenten beloven. Bovendien moeten de systemen ook beoordeeld worden op andere aspecten dan emissie van ammoniak, zoals brandveiligheid, dierwelzijn en gebruiksgemak. Tegelijkertijd moet de kennis over emissiearme stalsystemen verbeteren bij de diensten die de controles uitvoeren.

Het kabinet denkt er over om periodieke metingen uit te voeren bij bestaande stallen, “om meer inzicht te verkrijgen in de lange-termijnprestaties van emissiearme systemen.”

Biologische pluimveehouderij en varkenshouderij

De biologische pluimveehouderij en de biologische varkenshouderij zijn nog vrijgesteld van zogenoemde emissiegrenswaarden. Daar komt verandering in. Dat is vorig jaar al aangekondigd. Voor de pluimveehouderij komt er een eind aan de vrijstelling. Biologische varkenshouders moeten zich inspannen om de emissie te beperken. Tot nog toe was weinig bekend over hoe biologisch varkenshouders dat kunnen doen. Het wachten was op een onderzoek naar stalmaatregelen voor biologische gehouden varkens. De staatssecretaris overlegt met de biologische sector over aanpassing van de regels.

Sturen op emissie

Landbouwminister Piet Adema stelt dat hij in lijn met het advies van Johan Remkes werkt aan een stoffenbalans waarmee de boer op zijn eigen bedrijf maatregelen kan nemen om te sturen op emissies. Dat is echter nog niet eenvoudig. Aan de ene kant moet de techniek aanwezig zijn om op bedrijfsniveau emissies te kunnen monitoren, aan de andere kant moet de regelgeving er op worden aangepast. Dat is niet heel snel geregeld.

Adema wil innovatie versnellen. Er moeten systemen komen die technisch, juridisch, economisch en maatschappelijk werken, zegt hij. Om de systemen te ontwikkelen worden zogenoemde fieldlabs opgezet, in lijn met het advies van kwartiermaker Ruud Tijssens. Daarbij werkt de minister samen met andere overheden, de veehouderij en maatschappelijke organisaties.

Vastgelegde doelen

De minister ondersteunt de ontwikkeling van meettechnieken zoals sensoren om concentraties in de stal en emissies naar het milieu te kunnen bepalen. Dergelijke systemen moeten echter ook betrouwbaar genoeg zijn om in regelgeving te kunnen worden opgenomen. Uiteindelijk wil de minister dat een boer op basis van vastgelegde doelen wordt afgerekend en niet op grond van toegepaste technieken (middelvoorschriften).

Beheer
WP Admin