Voor de melkveehouderij wordt nog een nieuw stalsysteem aan de Rav-lijst toegevoegd. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Emissiefactoren NH-3 voor stalsystemen aangepast

De emissiefactoren NH-3 voor een aantal stalsystemen wordt aangepast.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft een wijziging van de zogenoemde Rav-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) aangekondigd. De wijziging is ter consultatie openbaar gemaakt. Daarnaast wordt nog een nieuw stalsysteem aan de lijst toegevoegd voor de melkveehouderij.

Emissiefactoren NH-3 verhoogd voor staltype A1.13

Voor het staltype A 1.13 wordt de emissie in kilogram NH3 per dierplaats per jaar verhoogd van 6 naar 7. Die wijziging is het gevolg van advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak dat is uitgebracht aan de de rechtbank Oost-Brabant. Voor staltype A 1.39 wijzigt de emissiefactor van 3,6 in 3. Voor dit staltype was nog geen definitieve emissiefactor vastgesteld.

Er komt nog een nieuw staltype op de lijst (A1.40), dat betreft een ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in een helling van 3,5% in combinatie met een gierafvoerbuis en mestschuif. Die stal krijgt een emissiefactor van 6,2.

Vleeskuikenopfokstallen

Voor vleeskuikenopfokstallen (type E 3.9 en type E 5.15) worden emissiefactoren aangepast. Voor type E 3.9 wijzigt de factor van 0,044 in 0,25 en voor E 5.15 wordt de factor verhoogd van 0,012 naar 0,021.

Voor vleeskalkoenenstallen (F 1.8, stal met buizenverwarming) wijzigt de factor van 0,03 in 0,05.

Beheer
WP Admin