Druklogger. - Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Eisen gesteld aan druklogger bij bespuiting

De druklogger op bespuitingsapparatuur moet elke 10 seconden de druk registreren met een nauwkeurigheid van maximaal 0,1 bar.

Dat is een van de eisen die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vastgelegd in de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht. De staatssecretaris heeft de regeling ter consultatie gepubliceerd.

Vorig staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in 2017 aangekondigd dat er per 1 januari 2019 een verplichte drukregistratie moet komen. De drukregistratie is nodig om te kunnen controleren of er niet met te hoge druk wordt gespoten, waardoor gewasbeschermingsmiddelen mogelijk op plekken terecht komen, waar dat niet bedoeld is.
Lees verder onder de foto

Druklogger. - Foto: Bert Jansen

Druklogger. – Foto: Bert Jansen

Dijksma stelde verplichte drukregistratie uit tot 2019

Aanvankelijk zou de verplichte drukregistratie ingaan op 1 januari 2017. Dijksma gaf 2 jaar uitstel, om het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven alternatieve voorstellen te ontwikkelen om verkeerde toepassing te voorkomen. De voormalig staatssecretaris stelde dat bij gebrek aan goede alternatieven de registratie alsnog verplicht zou worden met ingang van volgend jaar.

De druklogger moet altijd werken als een bespuiting gaande is en de registratie moet in het veld af te lezen zijn – tenminste over de druk in het afgelopen uur.