AkkerbouwOpinie

Eindelijk roering op de aardappelmarkt

De stemming op aardappelmarkt wordt beter. Die forse daling van de contractprijs was niet nodig geweest.

De prijzen van de oude aardappelen zijn nog steeds bedroevend laag, alhoewel de Belgapom-notering afgelopen week is verdubbeld. Er wordt soms flink gemopperd op de Belgapom-notering; deze schiet soms te laag door. Maar als er impulsen zijn om de prijs te verhogen, dan is de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking vaak een van de eerste die flink omhoog durft te gaan.

Latere oogst

Gelukkig krijgen we geen vroege aardappeloogst. Mogelijk zijn de meeste oude aardappelen al geruimd voordat de nieuwe oogst komt, zodat we met een schone lei aan de oogst kunnen beginnen. Ook zijn minder vroege fritesaardappelen uitgeplant, dus is de kans groot dat men al vroeg aan de hoofdoogst moet beginnen. Dit is andermaal gunstig, want zo vallen de opbrengsten per hectare lager uit.

Honger van aardappelfabriek naar aardappelen blijft groot

Anderzijds blijft de honger naar aardappelen aankomend seizoen onverminderd groot. Menige aardappelfabriek heeft de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in productie-uitbreiding of is daar nog mee bezig. Afgelopen jaar was voor hen een topper. Nieuwe markten werden aangeboord. Deze wil men graag behouden. Hun grondstof (aardappelen) hebben ze voor een groot gedeelte al goedkoop kunnen vastleggen. Dus de frites die ze willen verkopen, kunnen ze tegen scherpe prijzen kwijt.

Momenteel is de grond op veel plaatsen al behoorlijk droog aan het worden. Het gevolg hiervan is een slechtere knolaanzetting, wat wellicht een lagere opbrengst tot gevolg heeft. Dit is ook gunstig om een betere stemming te creëren.

Andere landen bepalen aardappelprijs, Nederland hobbelt mee 

Nederland zal dit jaar op de aardappelmarkt niet de voortrekkersrol op zich nemen, aangezien al veel aardappelen zijn gecontracteerd. Daardoor kunnen de fritesfabrieken hier een afwachtende houding aannemen. Andere landen zullen uiteindelijk de prijs bepalen en de Nederlandse prijs voor vrije aardappelen hobbelt zo mee.

Telers en industrie hebben elkaar nodig

Eigenlijk is dit gek: de Nederlandse fritesindus­trie heeft graag veel aardappelen op contract voor een vaste prijs, maar heeft afgelopen jaar de contractprijzen (af land) met zo’n 15 procent verlaagd. Dit resulteert uiteindelijk in een amper kostendekkende opbrengstprijs voor hun telers. Hiermee zetten ze de continuïteit van hun telers op het spel. De telers hebben de aardappelverwerkende industrie nodig, maar de aardappelverwerkende industrie heeft ook de telers nodig. Dit besef is blijkbaar nog niet tot iedereen doorgedrongen.

Seizoen 2015 kan wel eens beter worden dan voorzien

Seizoen 2015 zou weleens beter kunnen worden dan dat enkele specialisten een tijdje geleden hebben gedacht. Het is triest dat veel aardappelcontracten op die verwachting zijn gebaseerd. Zo’n forse daling van de contractprijs was achteraf gezien niet nodig geweest.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin