Op Dairy Campus wordt het effect van voeren van ontsloten gras vastgesteld op de melkproductie, individuele voeropname en methaanemissie. - Foto: Anne van der Woude RundveeNieuws

Effecten voeren van ontsloten gras aan melkkoeien onderzocht

Het bedrijf Grassa is in samenwerking met het Dairy Campus Innovatie Fonds en mengvoederbedrijf Fransen-Gerrits in oktober gestart met een proef van voeren van ontsloten gras aan melkkoeien.

Het onderzoek naar voeren van ontsloten gras aan melkkoeien vindt plaats in de voedingsstal van Dairy Campus in Leeuwarden waar via de RIC-bakken (Roughage Intake Control) de opname per koe kan worden vastgelegd. In dezelfde stal is ook het GreenFeed-systeem aanwezig. Dit is een krachtvoerstation met sensoren waarmee ook de methaanuitstoot van koeien kan worden gemeten.

Om de efficiëntie van ontsloten gras te onderzoeken, heeft Grassa in 2020 uitgebreide studies gedaan in samenwerking met het Biorefinery Glas-project in Ierland. Daaruit zijn waardevolle inzichten gekomen. Maar wat voor Ierland geldt, is niet per definitie gelijk voor de Nederlandse situatie. Hier zijn de rantsoenen anders samengesteld, en dus is lokaal onderzoek nodig dat model staat voor de Nederlandse situatie en rantsoenen.

Volgens Grassa is gras het meest beschikbare gewas in Nederland voor de melkkoeien en wellicht ook het meest onderschatte gewas in Nederland. En het bevat meer rijkdom dan de melkkoe zelf kan benutten.

Tekst gaat door onder de video

Emissiereductie met voeren van ontsloten gras

Om de potentie van gras beter te benutten heeft Grassa een technologie ontwikkeld om het gras te ontsluiten. Daarbij wordt het opgesplitst in meerdere hoogwaardige producten. Eén daarvan is ontsloten gras. Dit is volgens de organisatie een bestendig ruwvoer voor koeien waarmee de productie van melk op niveau blijft. Daarbij wordt verondersteld dat bij inzetten in het rantsoen er ook minder stikstof, fosfaat en methaan wordt uitgestoten. Deze claims worden nu dus onderzocht op kleine praktijkschaal in Leeuwarden.

De resultaten van de proef die op DairyCampus wordt uitgevoerd, worden begin 2023 verwacht.

Haal het optimale uit gras. Hier lees je relevante artikelen over graswinning, goed ruwvoer en blijf je op de hoogte van de beste machines. Daarnaast vind je hier nieuws over de laatste technieken, innovaties en producten, zoals graszaad, klavers en kruiden in grasland.

Klikbare Afbeelding Grasdag Banner
Beheer
WP Admin