Op een weiland in Harfsen (Gld.) wordt de eerste snede gemaaid. - Foto: Indi Kloet Overbeeke RundveeNieuws

Effect zwaarte grassnede op emissie meten

De zwaarte van de grassnede heeft invloed op zowel methaan- als ammoniakemissie. Maar het effect is wel vaak tegengesteld. Onderzoek moet uitwijzen wat de optimale zwaarte van de grassnede is.

Dit groeiseizoen wordt op vijf bedrijven grasopbrengst, droge stof, eiwit en toegekende CO2-uitstoot gemeten. Praktijkproject Graslandmanagement gaat op de bedrijven intensief monitoren en metingen uitvoeren.

Wat is optimale zwaarte grassnede?

Doel is uit te zoeken wat het effect is van de zwaarte van de grassnedes op de emissies over het lopende groeiseizoen. De bevindingen van dit jaar worden vertaald naar de optimale snede-zwaarte voor alle snedes in het seizoen 2024. Hierbij ligt de focus op emissiereductie van methaan en ammoniak en wat daarvoor de goede verhouding is tussen drogestofopbrengst, ruw eiwit en NDF (celwanden).

Als tweede stap zullen ook de gebruikelijke andere parameters worden vastgelegd en geanalyseerd zodat een compleet beeld ontstaat. Voor eiwitvorming is in het verloop van een grassnede vooral een verdunning te zien.

Zo daalt het ruweiwitgehalte 3,5 tot 4,5 gram per dag. Bij de groei nemen de celwanden toe. Daarbij blijft een goede drogestofopbrengst van belang voor de voedervoorziening. Daarom worden bij de vijf praktijkbedrijven van alle graslandpercelen – per snede maaien en weiden – afzonderlijk de opbrengst gemeten en de voederwaarde van het verse gras bepaald.

Wat voor gras is wenselijk?

Als gras minder wordt bemest of langer kan uitgroeien, dan daalt het RE-gehalte maar stijgt het aandeel NDF. Voor beperking van ammoniak is een lager ruweiwitgehalte in het rantsoen en in grasrijke rantsoenen gewenst. Dus zowel in het kuilgras als het weidegras. Meestal is dat gras met een iets langere groeiduur. Voor een lagere methaanemissie zijn echter goed verteerbare producten wenselijk. Dus vaak een wat jonger gemaaid gras.

Uit onderzoek op Dairy Campus is bekend dat weidegras, met zijn hoge verteerbaarheid en specifieke samenstelling, een bijdrage kan leveren aan lagere methaanemissie. Onder meer omdat het in een jonger stadium wordt geoogst. Maar het is niet precies bekend hoe dat bij graskuil zit.

Als het gaat om de totale drogestofopbrengst en totale voederwaardeopbrengst bij 4-weekse of 6-weekse maaisnedes wordt daarom gekeken naar het optimum voor een heel seizoen.


Nieuwsbrief gras

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen gras.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin