AlgemeenNieuws

Effect ammoniakmaatregelen nihil

Den Haag – Maatregelen om de ammoniakemissie van vee en mest te verminderen hebben geen aantoonbaar effect.

De gemeten ammoniakconcentratie in de lucht daalde sinds 2000 niet terwijl de berekende uitstoot van ammoniak door de landbouw met een derde is afgenomen. Dat melden het RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het RIVM meet sinds begin jaren negentig de ammoniakconcentraties in de lucht. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid gemeten ammoniak in de lucht sinds 2000 niet of nauwelijks gedaald is, terwijl de berekende uitstoot van ammoniak van stallen, mestopslagen en mest uitrijden wel fors is afgenomen. Dit zijn berekeningen verkregen op basis van landbouwgegevens en aannames over de vervluchtiging of verdamping van ammoniak.

De oorzaak van het uitblijven van de daling is onduidelijk, zegt Hans van Grinsven van het PBL. “Het kan zijn dat de voorgeschreven maatregelen door boeren en loonwerkers onvoldoende worden nageleefd.” Een andere reden zou kunnen zijn dat de invloed van weer en klimaat op ammoniak groter is dan tot nu toe aangenomen. “Klimaatverandering kan een rol spelen. We weten daar nog weinig van”, aldus Van Grinsven.

Volgens Addo van Pul van RIVM bestaat al een aantal jaar een verschil tussen de gemeten en berekende ammoniakconcentratie, maar dat kan nu met meer zekerheid gezegd worden. “Dit is gemeld aan de beleidsmakers op het ministerie”, weet Van Pul. Het verschil kan consequenties hebben voor de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS).

Van Grinsven zegt zich zorgen te maken over de voortgang van het mestdossier. “Het is de vraag of Nederland de Europese doelstellingen kan halen.” Voor ammoniak is voor 2020 ten opzichte van 2005 een emissiereductie van 13 procent afgesproken.

VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft woensdag schriftelijke vragen gesteld. Ze wil ook weten hoe het komt dat berekeningen hele andere resultaten geven dan de metingen. Lodders vindt het niet uit te leggen dat beleid is gebaseerd op berekeningen die een grote foutmarge kennen.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wilde graag in debat met landbouwstaatssecretaris Sharon Dijksma over de ammoniakuitstoot van veehouderijbedrijven. Hij kreeg echter geen meerderheid voor een debat omdat VVD en PvdA het verzoek niet steunden. Er was wel een ruime meerderheid voor een brief van Dijksma met een reactie.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin